Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Brand i institution

Natten til torsdag i sidste uge udbrød der brand ved institionen Nordstrandens Vuggestue på Hartkornsvej.

Branden opstod i institutionens skurområde. Den startede i lagerrum, der bl.a. indeholdt en del letantændeligt materiale såsom papir, rengøringsmidler osv., og herfra bredte den sig til fyrrummet, hvor der skete så store skader på installationerne, at man torsdag stod uden vand og varme.

Man fik hurtigt etableret nødpasning, men til alt held har branden ikke betydet skader eller røggener på selve institutionen. Og da det hurtigt er lykkedes at få etableret midlertid forsyning af vand og varme, var institutionen allerede mandag tilbage i normal drift, dog med enkelte begrænsninger.

I skrivende stund er reetableringen i fuld gang, hvilket betyder, at en del af legepladsen er skærmet af. 

De tekniske undersøgelser af brandens opståen pågår fortsat. Ved Dragør Nyts deadline er årsagen således endnu ikke fastlagt.

Fra ledelsen i kommunen udtrykker man stor tak til såvel forældre som personale for den positive og hjælpsomme måde, udfordringerne i forbindelse med branden er blevet tacklet på.

Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk