Helle Barth.
Helle Barth.

Kim Dupont.
Kim Dupont.

Vi har modtaget:

Den tidligere institution på Høgevænget

Siden daginstitutionen Høgevænget lukkede for nogle år siden, er der ikke sket meget. 

Den er forsøgt solgt, men det er ikke lykkedes, og da området ikke er byzone, er det ikke muligt at opføre boliger på grunden. 

Det er selvfølgelig absurd, at der ikke kan opføres boliger, når grunden den ligger er midt i et parcelhuskvarter, men der arbejdes på at få dette forhold ændret.

Børnetallet i Dragør stiger, og hvis stigningen fortsætter, kan den tidligere bygning og grund måske komme i spil igen, som en mulighed for at få flere daginstitutionspladser. 

Nu er det bare sådan, at både grunden og bygningen er i en forfatning, hvor det vil kræve omfattende tiltag for at få både grund – men især bygningen tilbage i en stand, så den kan bruges. Højst sandsynlig vil en nedrivning af den nuværende bygning og opførelse af en ny bygning på alle områder være billigere.

Beslutningen om at opføre en ny institution er noget, der ligger ude i fremtiden, såfremt behovet skulle opstå, da der allerede er lavet planer for udvidelser på de eksisterede daginstitutioner. I mellemtiden kunne det så være en god idé at få revet den nuværende bygning ned og ryddet op på grunden, så den er klar til enten et eventuel salg (hvis det bliver muligt) eller opførelse af en ny institution – men også fordi området ikke ligefrem pynter i området, hvilket klart er kommet til udtryk fra mange beboer, som er naboer til grunden eller bor i området.

På den baggrund vil Venstre på mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november anmode udvalget om følgende: »Udvalget beder forvaltningen udarbejde et praktisk og økonomisk forslag til nedrivning af den tidligere daginstitution Høgevænget samt oprydning af grunden.«

Med venlig hilsen
Helle Barth, Kim Dupont og Per Faldborg Olesen
Venstres kommunalbestyrelsesgruppe i Dragør

Vi har modtaget: Millioninvesteringer?

Preben v. Eggers har indsendt et debatindlæg om Strandparken. Læs mere

Vi har modtaget: Byrådet har kastet håndklædet i ringen

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har indsendt et debatindlæg om tilladelser og kontrakter med caféerne...

Vi har modtaget: Badebroernes slaraffenland

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om planerne om etablering på badebroer langs strandene i Dragør. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk