Nicolaj Bertel Riber.
Nicolaj Bertel Riber.

Vi har modtaget:

Det Dragør du kender – bare bedre

Indimellem bliver jeg spurgt om, hvad den store forskel vil være med en socialdemokratisk borgmester. Sagen er, at Socialdemokratiet har været med i forskellige flertal siden 2001 og har haft borgmesterposten i to perioder. Så vi har jo været med til at sætte vores præg på byen og tage vores ansvar. Den største forskel er, at med en socialdemokratisk ledet kommune, får man en borgmester, som er optaget af at udvikle og fremtidssikre vores lokale velfærdssamfund, og ikke af hvordan vi nu kan sætte skatten ned næste gang.

Mere velfærd, grønnere by og ansvarlig økonomi 

Socialdemokratiet tør og vil udvikle vores lokale velfærdssamfund. Det gør vi for eksempel, når vi går først i kampen for gratis psykologhjælp til unge eller for en borgerrådgiverordning, der kan guide og hjælpe borgerne i komplekse sager – initiativer, der fremmer sundhed og lighed. 

Vi vil være den stemme, der husker på, at vi også i Dragør har skrøbelige borgere, som har brug for hjælp og støtte. Dem må vi ikke glemme. 

Vi vil fortsætte med at komme med nye idéer og hente inspiration fra andre kommuner til, hvordan vi kan gøre Dragør endnu bedre.

Klimakampen skal også kæmpes i Dragør. Vi skal som kommune tage vores del af ansvaret for at løse klima-krisen. Det handler om at sænke vores CO2-udledning. Det gør vi for eksempel ved at udskifte vores bilpark til mere miljøvenlige biler, omlægge vores forbrug på vores kommunale institutioner, så vi prioriterer økologi og investerer i energirigtige løsninger i vores bygningsmasse. 

I det hele taget skal vi vælge de grønne og sunde løsninger. 

Den økonomiske politik skal også justeres. Ikke målsætningerne om kassebeholdning og overholdelse af den fælles kommunale serviceramme. De mål, som vi har været med til at vedtage, står vi vagt om, for de er forudsætningerne for en fortsat selvstændig kommune. 

Den økonomiske politik skal være forankret i et ønske om at fremtidssikre Dragør og hverken drevet af blind spareiver, jagten på den næste skattelettelse eller på Fætter Højben-logik og onkel Joakims fantasillioner. Men en økonomisk politik, som i stedet for vægter sund fornuft og et ønske om at skabe råderummet til investeringer i vores velfærdsbygninger og fremtidens Dragør. 

Og så bør vi fremover overveje muligheden for at udarbejde toårige budgetter. På den måde forpligter vi os i langt højere grad på langsigtede løsninger, der løser mere end bare det kommende budgetår. 

Dragør skal stadig være gule huse, strandenge, havne-miljøet, Gåserepublikken, Amagermuseet og fastelavn. 

Men det skal også være flere lokale arbejdspladser, flere ældreegnede almene boliger, mere velfærd og fokus på klima og miljø. 

Socialdemokratiet vil ikke revolutionere Dragør, men vi vil bevare og videreudvikle det sammen. 

Det skal stadig være det Dragør, du og jeg kender – bare endnu bedre. 

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber
Socialdemokratiet
Borgmesterkandidat

Vi har modtaget: Kommunal chikane

Allan Karlsson retter med sit debatindlæg kritik af de nye regler for udeservering som han beskriver som chikane af...

Vi har modtaget: Nyt forbud mod reklamer i Dragør

Flemming Blød (L) debattere i dette indlæg de nye regler for udeservering, der bl.a. forbyder reklamer på parasoller.

Vi har modtaget: Caféerne kan bliver liggende

Morten Dreyer (O) forklarer i dette indlæg, hvilken betydning af en lokalplansændring har for cafeerne på Dragør Havn.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk