Vi har modtaget:

Det gamle værft

Hvad kan værftområdet anvendes til ... indtil en ombygning kan ske?

Vi kan nu se enden for værftsarbejdet i det rustikke og gamle værft. Værftet forventes at være tømt den 1. juni 2021.

Der er en række sonderinger omkring, hvad området skal bruges til fremover. Planerne er mange, herunder et varmt ønske fra biografforeningen om et integreret kulturhus med biograf. De er nu godt i gang med at undersøge muligheder.

Men selv når en plan er endelig vedtaget, så vil det tage en rum tid, før et byggeri kan starte med miljøgodkendelser m.m.

Det kunne derfor være en idé, hvis arealet – bygninger og de åbne arealer – i mellemtiden kan bruges til det fælles bedste.

Er der mon gode idéer til en midlertidig brug, indtil byggeri kan gå i gang?

Med venlig hilsen – og ønsket om et godt nytår
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Kystbeskyttelse

Peter Læssøe, Annette Nyvang og Ann Harnek, liste T, har indsendt et debatindlæg om finansieringen af kystsikringen.

Vi har modtaget – svar til René Bomholt: Liste T’s høringstraditioner

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har skrevet et debatsvar til René Bomholt fra liste T.

Vi har modtaget: Klub Dragørs fremtid

Per Eltong har indsendt et debatindlæg hvor han forsvarer Klub Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk