Vi har modtaget:

Dragør hjemtager opgaver fra Tårnby

Hjemtagelsen forventes at ske fra den 1. september

Siden kommunalreformen i 2007 har Dragør grundet sin størrelse på under 15.000 indbyggere været tvunget til et forpligtende samarbejde med Tårnby på en række områder, hvor Indenrigsministeriet har ment, at vi ikke selv kunne klare opgaverne.

Tårnby har løst sagerne med regning for Dragør. Vi har betalt for det med det forbrugte timeforbrug og dertil et »overhead« på 5–30% samt et bidrag til kontorhold m.m. 

Det er bestemt ikke filantropi – men opgaverne er løst.

Nye tider og nye normer

Nu er der åbnet for, at Dragør Kommune kan hjemtage en række af opgaverne, som vi finder bedre kan løses i Dragør.

De nævnte områder er:

 • a) Genoptræning efter §86, stk. 2, og §86 i lov om social service
 • b) Socialpædagogisk støtte efter §85 i lov om social service
 • c) Tilsyn efter §16, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område for så vidt angår de under litra a og b nævnte opgaver
 • d) Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder efter §10, stk. 4, i lov om social service
 • e) Ledsagelse til voksne, jf. §97 i lov om social service
 • f) Sager om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil efter §§112–114 i lov om social service
 • g) Sager om boligindretning efter §116 i lov om social service
 • h) Tilsyn efter §16, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område for så vidt angår de under litra d til g nævnte opgaver
 • i) Alle opgaver med specialundervisning for børn og voksne.

Som en lille ekstra krølle på listen, så har Tårnby Kommune ekstra tilbudt at lade Dragør Kommune stå for rottebekæmpelse i Dragør. Det har været en uoverkommelig opgave med ekstrem mange rotter for miljøafdelingen i Tårnby i de sidste år.

Opgaver, der ikke hjemtages

Der er imellem Dragør og Tårnby også enighed om, at følgende opgaver ikke i første omgang skal hjemtages til Dragør Kommune:

 • a) Gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge samt deres familier efter §11, stk. 7, i lov om social service
 • b) Særlige dagtilbud, jf. §32 i lov om social service
 • c) Særlige klubtilbud, jf. §36 i lov om social service
 • d) Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet, jf. §41 i lov om social service 
 • e) Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, jf. §42 i lov om social service 
 • f) Ledsagelse til børn og unge, jf. §45 i lov om social service
 • g) Behandling af børn og unge med et stofmisbrug, jf. §101, stk. 12, i lov om social service, jf. bekendtgørelse nr. 714 af 19. juni 2013 
 • h) Tilbud om midlertidigt ophold i boformer til kvinder, jf. §109 i lov om social service
 • i) Genoptræning efter §44.
 • j) Miljøopgaverne.

Hjemtagelsen betyder, at Dragør Kommune overtager enkelte medarbejdere fra Tårnby Kommune. Der skal derfor arrangeres arbejdspladser til vores nye ansatte, som vi byder hjerteligt velkommen.

Dragør har netop modtaget godkendelsen af overdragelsen og er allerede gået i gang med implementeringen af de mange nye, spændende opgaver.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Medlem af Dragør Byråd

Vi har modtaget: Ærgerligt, hvis uheldet rammer

Anne Grønlund har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Nu får Dragør en socialpolitik

Formand for Social-, Sundheds- og ­Arbejdsmarkedsudvalget, Nicolaj Bertel Riber (A), har indsendt et debatindlæg om den kommende socialpolitik.

Vi har modtaget: Hjælpemidler i Dragør

Morten Dreyer (O), formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget, har indsendt et debatindlæg om hjemtagelse af afdelingen for hjælpemidler....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk