Vi har modtaget:

Dragør Kommune har fået ny skolepolitik

En enig kommunalbestyrelse besluttede i torsdags en ny skolepolitik for Dragør Kommunes tre folkeskoler. 

Den nye skolepolitik angiver en ny retning for vores skoler. Den har en klar og enkel vision og vigtigst – den er skabt i et tæt samarbejde med alle interessenter omkring folkeskolen.

Den nye skolepolitiks bærende vision lyder helt enkelt: »I Dragør Kommune er alle elever glade for at gå i skole.« Og så er den foldet ud i fire korte temaer: »Ingen er alene«, »lyst til læring«, »rum til læring« samt »lokal forankring«.

Hele politikken er gennemsyret af et stærkt fokus på trivsel for eleverne, og det er et markant anderledes snit, end den tidligere skolepolitik, som var meget optaget af at opfylde nationale mål.

Nu får vi en skolepolitik, der ikke skal følges op ved at se på for eksempel resultaterne fra de nationale test, men ved at vi har en vedvarende levende dialog i hele vores skolevæsen om, hvordan vi arbejder med at få alle elever i kommunens skoler til at trives. 

De nationale målsætninger gælder stadig også for Dragør Kommune, men nu har vi sammen udstukket en vej, som, vi tror, vil løfte vores skolevæsen.

Vi har ikke lavet skolepolitikken for at lægge den i skuffen, men for at den skal bruges. På skoleudvalgets møde torsdag den 8. april nikkede vi derfor ja til den tidslinje for udviklingssamtaler og afrapporteringer, der følger op på vores nye skolepolitik. Planlægning og beslutninger skal holdes op mod skolepolitikkens prisme, så vi sikrer os, at vi er på rette vej – at vi alle bidrager ind i skolerne med elevernes trivsel for øje.

Jeg vil gerne sige tak. Først til skoleudvalget, som var modige, da vi sammen besluttede at fokusere på trivsel. 

»Hvad med fagligheden, som vi med rette er stolte af i Dragør?« kunne man spørge. Det korte svar er, at fokus på trivsel også sikrer faglighed. Elever, der ikke trives, har svært ved at lære.

Også tak til Det Rådgivende Skoleorgan. Det var jer, der fik udvalget til at spidsformulere, hvad vi gerne vil – for vi ville af et godt hjerte (for) mange ting – men når man vil for meget, kommer man sjældent i mål.

Og tak til forvaltningen, fordi I udviklede dialogspillet »Ida og Emil glæder sig til at komme i skole«, så vi kunne inddrage skolens mange inter-essenter på en ny måde. Det har vi fået mange positive tilbagemeldinger på.

Og stor tak til skolebestyrelser, forældre i kommunens inklusionsnetværk, ledere, lærere, elever og alle andre, der er kommet med de input, som formuleringerne i skolepolitikken bygger på. 

Det kan lyde som den store roseklub, men det har været en yderst givtig og positiv proces, og vi har løbende fået tilbagemeldinger om, at alle, der har bidraget, føler sig set og hørt i politikken.

Det er en stor bedrift, og det tegner på stor vilje til at arbejde i samme retning. 

Vigtigst er det ejerskab, alle har til politikken. Det er afgørende for, at den kommer ud at leve, så alle elever går glade i skole i Dragør Kommune. Det er målet.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang
Medlem af kommunalbestyrelsen for liste T
og formand for Skoleudvalget

Vi har modtaget: Inklusionsområdet – Dragørs skoler

Henrik Løwenheim ­Kjærsvold-Niclasen (V), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om inklusion i folkeskolen. Læs mere

Vi har modtaget: Børnene – den bedste investering for os alle!

Kim Dupont, næstformand for Skoleudvalget, har indsendt et debatindlæg om børne- og ungepolitik. Læs mere

Vi har modtaget: Dialog og SF-klimaplan del 2

Kim Grønved Nielsen, apidskandidat for SF, har indsendt et debatindlæg med anden del af SF's klimaplan. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk