C. W. Eckersberg: Udsigten fra Trekroner Batteri med København i det fjerne. 1836. Foto: Den Hirschsprungske Samling.
C. W. Eckersberg: Udsigten fra Trekroner Batteri med København i det fjerne. 1836. Foto: Den Hirschsprungske Samling.
Vi har modtaget – svar til Ole Storgaard:

Eckersberg og Thorvaldsen

Ole Storgaard stiller i Dragør Nyt den 30. september (Læs artiklen her, red.) spørgsmålet, om C. W. Eckersbergs billede af Bertel Thorvaldsens ankomst til København i 1838 kan være malet i Dragør. 

Eckersberg var i Dragør adskillige gange og malede flere motiver fra byen, hvoraf de to kan ses på Dragør Museum. Han tog ofte turen til Dragør for at lave skitser af skibe, der sejlede forbi i sundet. Flere gange kom han ud med en lodsbåd, så han kunne komme helt tæt på sejlrenden og studere skibene på nært hold. Ved en enkelt lejlighed var turen dog forgæves, for den dag var det helt vindstille – og så kom der ingen fartøjer forbi Dragør.

I 1839 malede Eckersberg det sceneri, som var gengivet i forbindelse med Ole Storgaards indlæg. 

Vi kan godt forstå, at udsigten minder om Dragør – men det er det nu ikke. Bygningen til højre under regnbuen ligger på Lynetten – en kunstig ø ved indsejlingen til København, der var anlagt af forsvarsmæssige grunde. Bygningen findes endnu, men Lynetten er nu vokset helt sammen med Refshaleøen. 

Fortet i baggrunden er Trekroner Fort. Her kom Eckersberg også ud og malede i 1836 udsigten ind mod Københavns red – altså nærmest modsat af synsvinklen på Thorvaldsen-billedet. Maleriet fra Trekroner tilhører i dag Den Hirschsprungske Samling. 

Kortet fra 1878 viser de kunstige øer, som fæstningsanlæggene lå på, og giver også et bud på, hvor Eckersberg ser motivet fra. Han må have stået lidt nord for Kastellet, hvor der senere blev anlagt en række badebroer.

Med venlig hilsen
Tina Høegh Nielsen
Historisk Arkiv Dragør

»Køpenhamn med forstæder.« C. Petersen 1878. Foto: Det Kgl. Bibliotek.
»Køpenhamn med forstæder.« C. Petersen 1878. Foto: Det Kgl. Bibliotek.
»Thorvaldsens ankomst og modtagelse paa Kjøbenhavns Rhed den 17. sept. 1838.«
»Thorvaldsens ankomst og modtagelse paa Kjøbenhavns Rhed den 17. sept. 1838.«

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk