Vi har modtaget:

Et jordnært forslag, som er til at betale

Nyt byggeri på værftsgrunden skal være til gavn for Dragørs borgere, og det skal ikke skabe mere trafik og parkeringskaos

Der er mange forslag til fremtidig anvendelse af den gamle værftsgrund på Dragør Havn. Fælles for de præsenterede forslag er, at de er utroligt kostbare at gennemføre, og at de vil give en yderligere trafik- og parkeringsbelastning af det i forvejen hårdt pressede område.

Vi har et alternativt forslag, som giver alle mennesker i byen værdi. Det bevarer det autentiske havnemiljø i Gamle Havn, det skaber ikke ny bil- eller bustrafik, og først og fremmest er det enkelt at gennemføre – og det kræver ikke to-cifrede millionbeløb i startomkostninger, før der overhovedet kan sættes en spade i den forurenede jord.

Vi foreslår, at man udvider skurbyen med en række mindre, fritliggende træbygninger i én etage og et par lidt større træhuse med mere plads. De placeres på værftsområdet nord for den eksisterende, maleriske og praktiske skurby »Kapselstræde«. Traditionen med havnerelateret erhverv og maritime foreninger som brugere af husene videreføres. De lidt større huse vil helt sikkert opfylde et behov for forsamlingshuse for mange af kommunens foreninger, som i dag har svært ved at finde passende lokaler til afholdelse af arrangementer.

Hele denne »nye skurby« bygges som træ- og tagpap-beklædte huse i varierende farvenuancer og størrelser – for eksempel med spidsgavle mod havnekajen. Der skal være åbne og indbydende adgange for brugere og gæster fra alle sider af skurbyen, og i midten placeres et torv med mulighed for publikumsrettede aktiviteter året rundt. Torvet kan blive et nyt samlingssted med aktiviteter for børn og forældre eller blive en satellit til eksempelvis Lodsens Dag.

Den nye skurby bygges på den eksisterende værftsgrund, som ejes af Dragør Kommune. Bygningerne skal ikke anvendes til beboelse, støjende virksomheder eller butiks- og restaurationsvirksomheder, men skal klart afspejle Gamle Havns velbevarede maritime fortid og nutid.

Nogle vil måske undre sig over, at den gamle værftsbygning ikke genanvendes i vores projekt. Svaret er enkelt: Bygningen er desværre så nedslidt og spinkelt bygget, at der ikke er grundlag for en renovering til andet formål. Den har aldrig været konstrueret til at stå i de næsten 100 år, som den nu har tjent værftet. Der er ikke så mange, som siger det højt: Men det store hus er i realiteten faldefærdigt.

En idéskitse, som viser stilen og byggemåden for nye skure og huse, som Carsten Olesen og Birger Nielsen forestiller sig kunne bygges på værftsgrunden.
En idéskitse, som viser stilen og byggemåden for nye skure og huse, som Carsten Olesen og Birger Nielsen forestiller sig kunne bygges på værftsgrunden.

Økonomi

Hvem skal så finansiere den nye skurby? Vi forestiller os, at kommunen som grundejer udlejer arealerne til for eksempel erhvervsfiskere, havnehåndværk, maritime foreninger eller privatpersoner med båd i havnen på fuldstændig samme måde, som det har fungeret i generationer i den eksisterende skurby. Lejerne kan så opføre et større eller mindre skur for egen regning, men efter overordnede retningslinjer, der sikrer kvalitet i miljøet. De to større forsamlingshuse kan eventuelt bygges af kommunen, eller de kan finansieres ved andelsbeviser, som mange foreningsmedlemmer i hele kommunen nok vil være interesserede i. Og som den landsdækkende Lokale- og Anlægsfonden med garanti vil støtte med nogle af tipsmidlerne.

Alle hidtidige projekter såsom kulturhus med storbiograf eller det private projekt for et butikscenter på havnen har den store ulempe, at det vil koste formuer at oprense grunden, cirka 10 mio. kr. er nævnt. Kommunen har som bekendt ikke sådanne penge, og et byggeri vil derfor kræve fondsstøtte (eller endnu værre: Investering fra et privat, kommercielt udviklingsfirma, som næppe vil bygge på en kommunal grund).

Vores forslag til ny skurby har den store fordel, at der inden for miljølovgivningen kan opføres huse, uden at værftsgrunden skal oprenses. Vi er i kontakt med rådgivere, som har ekspertise i at bygge på rammefundamenter eller stolper, som giver et solidt, permanent byggeri uden at forstyrre eventuel forurening. Kommunen kan give tilladelse til et sådant byggeri inden for både bygningsreglement og jordforureningsloven. Brandsikring er også et vigtigt tema – ifølge vores beregninger kan der placeres cirka 20 skure og mindre huse på arealet, hvor værftet og værftshallen nu ligger. Og en ny skurby har via sin konstruktion på stolpefundament allerede tænkt højvandssikring ind fra starten.

Vores forslag har yderligere en stor fordel, som mange i disse UNESCO-tider nok vil sætte pris på: »Ny skurby« vil ikke skabe yderligere trafik af biler, lastbiler og turistbusser. Et stort kulturhus eller et privat butikscenter vil efter vores mening give et helt uoverskueligt pres på vejene og parkeringspladser, som slet ikke kan rummes i det dejlige miljø omkring havnen og den gamle bydel. Turisterne bliver allerede rigeligt tilgodeset på havnen med det projekt for et turistcenter, som netop i disse dage er etableret i det gamle Havnepakhus lige op ad værftet. Desuden vil vores projekt ikke stikke ud som et påtrængende fremmedelement i Gamle Havn, men lægge sig naturligt tæt op ad den eksisterende, levende maritime stemning.

Når vi fremkommer med forslaget nu, er det fordi, vi er trætte af, at initiativer aldrig bliver til noget. Og endnu værre: Mange nye initiativer søges presset igennem uden befolkningens opbakning.

Vi synes, at Dragør allerede har måttet lide tilstrækkeligt under mange luftkasteller og vandslotte.

Derfor vores nye plan, som vi finder jordnær, gavnlig for byens borgere, overkommelig at finansiere og særligt: Den ødelægger ikke vores fine havnemiljø med turiststrømme og parkeringskaos.

Med venlig hilsen
Carsten Olesen, Dr. Dichs Plads 1A, og Birger Nielsen, Søndre Strandvej 129

Vi har modtaget: Kystbeskyttelse

Peter Læssøe, Annette Nyvang og Ann Harnek, liste T, har indsendt et debatindlæg om finansieringen af kystsikringen.

Vi har modtaget: Kulturområdet styrtbløder

Kim Duponthar indsendt et debatindlæg om nedskæringerne i Dragørs kulturliv. Læs mere

Vi har modtaget: Besparelser rammer børn og unge hårdt

David Prammann Schrøder og Valdemar Alstrup-Berentzen, som er medlemmer af Fælleselevrådet i Dragør, har indsendt et debatindlæg om besparelser...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk