Vi har modtaget:

Festlig fejring af 100-års-jubilæum

Mandag den 3. august fejrede Baggersmindelejren 100-års-jubilæum som sommerlejr for børn – et sted, hvor de kunne få sol og sundhed, gode oplevelser og kærlig omsorg.

Dragør Lokalhistoriske Forening stod for arrangementet, som foregik i den store festsal i Baggersmindelejren. På grund af corona-restriktioner var deltagerantallet begrænset til 70 personer, og de fik alle en interessant og munter aften.

Repræsentanter for Frelsens Hær fortalte om hærens oprettelse og udvikling samt om sommerlejrens etablering og historie.

Frelsens Hær har gennem sin historie i Danmark siden oprettelsen i 1887 haft et omfattende socialt arbejde, eksempler herpå er børneinstitutioner, mødrehjem, sommerkolonier, arbejde for døve og blinde samt en julehjælp for trængende familier. I vore dage er der også krisecentre, familiearbejde, gældsrådgivning, nødherberger for hjemløse m.m. Frelsens Hærs motto lyder måske lidt krigerisk »Blod og Ild«. Men det er ikke menneskers blod, der henvises til, men derimod Kristi blod og Helligåndens ild. 

Hærens arbejde sker under devisen »Soup, Soap and Salvation«. Altså suppe, sæbe og frelse. Man skal først være mæt og dernæst få snavset vasket af kroppen, før man kan være modtagelig for frelse. Der blev naturligvis også lejlighed til fællessang og spørgsmål fra salen.

Dines Bogø afsluttede med et sprudlende foredrag om Baggersmindelejrens militære baggrund og historie.

Alle gik glade hjem efter en interessant aften, rig på gensyn og oplevelser i en ellers arrangements-fattig sommer.

Med venlig hilsen
Claus Ehlers

Indsamlingsbøsserne med teksten »Pengene, eller vi synger!« går rundt blandt deltagerne, hvor de fyldes op med mange bidrag. Foto: Dines Bogø.
Indsamlingsbøsserne med teksten »Pengene, eller vi synger!« går rundt blandt deltagerne, hvor de fyldes op med mange bidrag. Foto: Dines Bogø.
Der lyttes intenst med stor spørgelyst fra de mange deltagere. Foto: Dines Bogø.
Der lyttes intenst med stor spørgelyst fra de mange deltagere. Foto: Dines Bogø.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk