Tirsdag den 28. januar var der borgersamling i Sølyst Børnehave. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Tirsdag den 28. januar var der borgersamling i Sølyst Børnehave. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Forløb forsinket

Covid-19-situationen har også påvirket Dragør Kommunes konkurrence »Dragør som klimarobust kystkommune«

Da Danmark lukkede ned i marts måned påvirkede det ikke alene borgernes almindelige dagligdag. Restriktioner, såsom forsamlingsforbuddet, har nemlig også haft betydning for afholdelse af forløbet af konkurrencen Dragør som klimarobust kystkommune, hvorigennem det skal bestemmes, hvilke tiltag, der skal laves i Dragør for at imødekomme fremtidens klimaudfordringer.

By-, Erhvervs- og Planudvalget blev tirsdag den 5. maj præsenteret for en revideret plan for konkurrencen, der i marts måned i coronakrisens start nåede at afholde digitalt opstartsmøde med videoer samt rundvisninger i små grupper.

Workshops

Gennem opstartsfasen af kystsikringsprojektet har der været afholdt en række borgersamlinger og mulighed for sammensætning af interessegrupper som for eksempel grundejerforeninger for at påvirke processen.

Dragør Kommune oplyser i et bilag til konkurrenceprogrammet, at omkring 500 borgere deltog i et borgermøde i 2018. Siden da har et lignende antal deltaget i en række borgersamlinger, der fandt sted fra november måned sidste år frem til februar i år. Derudover har en ambassadørgruppe på cirka 80 grundejerforeningsrepræsentanter deltaget i et møde.

Netop borgerinddragelsen er et grundelement i konkurrenceprogrammet, hvor de tre deltagerteams forventes, at: »... engagere borgerne i dialogen om udviklingen af kystbeskyttelsesprojektet«. 

Selve parallelkonkurencen tager udgangspunkt i to workshops, hvor bedømmelseskomitéen, styregruppen, projektets »advisory board« og repræsentanter fra ambassadørgruppen er direkte berørte. Og alle bidrag, feedback, viden og idéer, kan være med til at kvalificere rådgiverholdenes forslag. 

Efter de to workshops vil endelig præsentation af forslagene ske. Den første workshop, der skulle have været afholdt den 21. april, er med de nuværende coronarestriktioner blevet udskudt til tirsdag den 9. juni (der arbejdes med flere muligheder for afholdelse af arrangementet, og tidspunktet ligger derfor endnu ikke helt fast). Anden workshop forventes afholdt mandag den 17. august, mens de tre rådgiverhold forventes af aflevere deres endelige projekt mandag den 14. september. 

Efter planen forventes By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget samt Dragør Kommunalbestyrelse at behandle forslagene politisk i løbet af december måned, og det vindende projekt står til at blive kåret i begyndelsen af januar 2021.

TM

Ny, revideret tidsplan for klimakonkurrence

9. juni: Workshop 1 – herunder evaluering i bedømmelsesudvalg. Der arbejdes med to scenarier for afvikling. 

17. august: Workshop 2 – herunder evaluering i -bedømmelsesudvalg.

14. september: Aflevering og præsentation af forslag – de tre rådgiverhold præsenterer deres forslag for ambassadørgruppe og bedømmelsesudvalg.

Uge 38–40: Udstilling af forslag.

21., 22., 23. og 28. september.: Borgerdialog.

30. september: Bedømmelsesmøde 1.

6. oktober: Bedømmelsesmøde 2.

26. oktober: Reserveret til eventuelt bedømmelsesmøde 3.

Uge 40 (eller 43) – uge 46/47: Indstilling – udarbejdelse af bedømmelsesrapport, orientering i politiske udvalg og indstilling af vinder til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Bedømmelsesrapport afleveres til politisk sag den 12. november og ender til endelig godkendelse den 17. november.

1., 10. og 17. december: Politisk behandling i henholdsvis By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelse. 

Uge 1 – 2021: Offentliggørelse af vinderprojekt.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk