Vi har modtaget:

Godt nytår Dragør!

Først og fremmest håber vi, at alle i vores kommune er kommet godt ind i det nye år.

Vi har ikke bare taget hul på et nyt år, men også en ny valgperiode og dermed en ny kommunalbestyrelse og konstituering. Vi har sagt farvel til gode kollegaer og goddag til nye. 

Til dem, som ikke opnåede genvalg, skal der lyde en stor tak for indsatsen, for nogle gennem rigtig mange år. Tak for at stille jer til rådighed, tak for at bryde meninger og for sammen med os andre at finde løsninger for vores kommune. 

Socialdemokratiet valgte efter grundige drøftelser om de politiske forudsætninger at pege på Kenneth Gøtterup fra Konservative som ny borgmester og at indgå en politisk aftale med både Konservative og Venstre. Den aftale glæder vi os til at være med til at føre ud i livet. Her tænker vi især på de konkrete initiativer og idéer på velfærdsområderne og den grønne omstilling – områder, som fyldte meget i valgkampen, og som vi vil være opmærksomme på. 

Den socialdemokratiske gruppe er klar, vi har arbejdstøjet på og kan ikke vente med at komme i gang. 

Andre store opgaver står også for døren, og dem skal der findes løsninger på: Kystsikring, så vi kan beskyttet os mod vandet, der måtte komme, muligheden for erhvervsudvikling på A. P. Møllers Allé, som vil give os flere gode, lokale arbejdspladser, samt muligheden for potentiel boligudvikling, så vi kan få flere nye borgere. 

Dette er bare nogle af de opgaver, der venter, og som der skal findes løsninger på. Dertil kommer, at vi også ser et stigende børnetal. Vi har i øjeblikket lukket for tilgangen til ventelisten for børn uden for Dragør Kommune, men er det nok på sigt? Det skal vi også finde en løsning på. 

Og så skal vi fortsat have snuden i sporet, hvad angår vores økonomi og budgetoverholdelse.

Socialdemokratiet argumenterede i valgkampen for, at politikken skulle forankres i brede flertal. Det er lykkes at lave en konstitueringsaftale hen over midten, men vi ser gerne og vil løbende arbejde for, at alle partier og lister er med i de store og langsigtede beslutninger for Dragør Kommune. 

Vi tror på, at man er i politik, fordi man gerne vil tage ansvar – det er vi selv, og så skal man også have muligheden.

Med venlige nytårshilsener
Gruppeformand Nicolaj Bertel Riber, Ole H. Hansen og Lisbeth Dam Larsen
Den socialdemokratiske gruppe i Drag-ør Kommunalbestyrelse

Vi har modtaget: Lad os samarbejde om varmeplanlægningen

Liste T's kommunal­bestyrelsesgruppe og liste T’s grønne gruppe har i fællesskab indsendt et debatinlæg og fremtidens varmeforsyning i Dragør....

Vi har modtaget: Dragør er blevet fattigere

Flemming Blønd, kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten, har indsendt et debatindlæg om den kommunale økonomi. Læs mere

Vi har modtaget: Det lysner

Medlem af ­kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten, Flemming Blønd, har indsendt et debatindlæg om den gamle værftsgrund og kulturhus.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk