Helikopterflyvninger ved Søvang

By-, Erhvervs- og Planudvalget blev tirsdag den 8. september orienteret om, at Forsvaret har anmodet Miljø- og Fødevareministeriet om dispensation til at gennemføre en række øvelser med helikopter på militærterrænet ved Aflandshage.

Forsvaret oplyser, at den første af de i alt 17 flyvninger, som der er søgt dispensation for i år, allerede vil finde sted tirsdag den 22. september – altså såfremt ministeriet giver tilladelse der til.

Antiterrortræning

Helikopterflyvninger er en del af politiets og forsvarets træning i sager »af særlig farlig karakter«, og den indbefatter blandt andet antiterrorberedskabet. Som en del af dette samarbejde er det vedtaget, at forsvarets redningshelikoptere skal indgå i beredskabet, således at politiets aktionsstyrke kan transporteres med meget kort varsel.

Træningsområdet ved Aflandshage er sammen med Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads særlig velegnet til træningsmissionerne, da afstanden er så kort, at politiets aktionsstyrke kan medvirke, uden at det daglige beredskab påvirkes. Det er forsvarets ønske at fordele træningen ligeligt imellem de to områder for derved at reducere støjgenerne for naboerne.

Flyvningerne vil finde sted i tidsrummet kl. 15–17. Det kan dog være nødvendigt at forskyde træningen i op til en time på grund af redningsmissioner.

Flyvningerne ind over området vil foregår i cirka 300 meters højde, mens der over selve øvelsesområdet vil flyves i cirka 60 meters højde.

Alle flyvninger vil blive annonceret på støjportalen på hjemmesiden forsvaret.dk 

Sagen i høring

Da øvelsesterrænet ved Aflandshage er beliggende i Dragør Kommune, er kommunen blevet anmodet et høringssvar.

I høringssvaret gør Dragør Kommune opmærksom på, at Forsvaret tidligere har søgt dispensation for støjregulativerne – og kommunen forventer også, at det vil ske til næste år. Hvis det sker, opfordrer Dragør Kommune, at der etableres en evaluering af støjforholdene. Forsvaret blev anmodet om at foretage en lignende evaluering i 2019. Sidste år blev der dog kun gennemført en enkelt testflyvning – og der blev ikke modtaget nogle klager i forbindelse med testflyvningen.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk