Morten Dreyer.
Morten Dreyer.

Vi har modtaget:

Hjælpemidler i Dragør

Opgaven er nu hjemtaget fra Tårnby

Samtidig med hjemtagelsen af hjælpemidler fra Tårnby skete, valgte Zealand Care at opsige kontrakten om at drive kommunernes hjælpemiddeldepot med Dragør Kommune og de øvrige kommuner.

Zealand Care opsagde kontrakten med begrundelse i, at den hollandske ejer forlader det danske marked. De har øjensynlig ikke kunnet få en tilstrækkelig god økonomi i at drive kommunernes service.

Servicelovens §112 foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler for personer, som har en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 

Der er tekniske og lovmæssige krav til opbevaringen af genbrugshjælpemidler, til hygiejneforanstaltninger samt til indretningen af personalets arbejdsforhold på et depot. 

Indkøb af det påkrævede maskinel til et hjælpemiddeldepot er i budgetanalysen estimeret til at koste 1,3 mio. kr., hvilket omfatter indkøb af maskiner, udstyr samt en specialbygget varevogn.

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni, at administrationen afdækker muligheden for etablering af et §60-fællesskab om et hjælpemiddeldepot. Administrationen udarbejdede tillige en budgetanalyse i forbindelse med budgetforslaget for 2022. Med denne konkluderede man, at det ikke er rentabelt at oprette et eget hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune. 

Et §60-selskab er afløser for tidligere tiders I/S-selskaber – interesseselskaber – hvor økonomien hviler i sig selv uden overskud.

Af hensyn til de berørte borgere er det centralt at sikre den fortsatte forsyningssikkerhed pr. 1. januar 2022. Ligeledes er det væsentligt at sikre den mest fordelagtige økonomiske løsning.

For Dansk Folkeparti er det glædeligt, at vi nu får Drag-ør-standarder for visiteringen af hjælpemidler, og at det er billigere, end samarbejdet med Tårnby, er i øvrigt bare en tillægsgevinst. 

Det er DF’s slogan: Mennesket først – også i politik.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Kulturhus Dragør – stop

Bent Mütze og Kurt Hansen har på vegne af den tidligere arbejdsgruppe Kulturhus Dragør indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk