Vi har modtaget:

Hvad foregår der i flertallet?

Til Dragør Kommune

Undskyld, jeg spørger: Hvad er det, der foregår i flertallet i kommunalbestyrelsen? 

 1. Hjemtagning af opgaver på socialområdet.
  Det er et særdeles vanskeligt sagsområde, som kræver stor ekspertise. Man kan ikke bare, som formanden for socialudvalget skal have sagt, tro på, at det kan lade sig gøre. Dragør er en meget lille kommune med deraf følgende lille administration, som lever på en undtagelse fra reglen om kommuners befolkningstal.
  Beslutning er endnu ikke truffet.
 2. Byggeri på Engvej. Her går flertallet ind for byggeri nu, i stedet for – som Konservative foreslår – lige at tænke sig om med hensyn til, om der overhovedet skal bygges, og hvad der eventuelt skal bygges.
  Beslutning er endnu ikke truffet.
 3. Tillæg til Lokalplan 61. Nu har flertallet (A, O og V) besluttet, at Lidl på Kirkevej kan bygge til og siden åbne.
  Resultatet bliver til gene for området og giver kaotiske trafik-forhold.

Jeg havde nok ikke troet, at jeg en dag skulle støtte den konservative linje, men jeg er foruroliget over det, der foregår i kommunen for tiden. Og så kun et halvt år før næste valg til kommunalbestyrelsen.

Med venlig hilsen
Anne Nørby

Vi har modtaget: Kystbeskyttelse

Peter Læssøe, Annette Nyvang og Ann Harnek, liste T, har indsendt et debatindlæg om finansieringen af kystsikringen.

Vi har modtaget – svar til René Bomholt: Liste T’s høringstraditioner

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har skrevet et debatsvar til René Bomholt fra liste T.

Vi har modtaget: Klub Dragørs fremtid

Per Eltong har indsendt et debatindlæg hvor han forsvarer Klub Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk