Vi har modtaget:

Ikke mere byfortætning i Søvang

Søvang Grundejerforeningen har enstemmigt vedtaget at sige fra over for yderligere byfortætning

Der blev mandag den 25. oktober afholdt ekstraordinær generalforsamling i Søvang Grundejerforeningen, som er en af Danmarks største. Ud over valg af ny formand, som fremover er Lasse Egly Hvidman, var agendaen præget af emnet byfortætning.

Byfortætning er et emne, der gennem længere tid har optaget Søvangs beboere, og derfor var fremmødet da også ekstraordinært stort – også langt flere, end til en ordinær generalforsamling. 

Der er flere end 625 grundejere i Søvang, hvilket er en kraftig forøgelse, i forhold til da det oprindelige Søvang i 70’erne gik fra at være et sommerhusområde til et fuldt udbygget helårskvarter.

Grundene var, og er det delvist stadig, store, det vil sige typisk fra 700 m2 til noget over 1.000 m2. Mange var dengang endnu større; så store at det var muligt at opdele dem og stadig bevare den åbne struktur.

Uheldigvis er en yderligere udstykning af grunde eskaleret over en længere årrække. En af de uheldige effekter af dette er, at der er endnu flere af de såkaldte koteletgrunde i Søvang. »Koteletbenene« tæller med i grundstørrelsen, selv om det blot er et stykke tilkørselsvej, som optager plads samt giver trafikstøj til de berørte nabogrunde.

»Spekulationsdrevet« byfortætning

Vi har nu nået smertegrænsen for byfortætning i Søvang. 

Gennem mange år har berørte naboer og grundejerforeningens bestyrelse gjort berettigede indsigelser mod udstykning af grunde, som ifølge byplanvedtægten er for små til udstykning. 

Problemet opstår typisk i forbindelse med, hvad vi bedst kan betegne som »spekulationsdrevet« byfortætning. De, som fraflytter, er naturligvis interesseret i at optimere salgsprisen for deres ejendom, og eftersom de fraflytter området, tager de ikke hensyn til de gener, som deres tidligere naboer herved udsættes for. Gener i form af huse beliggende tæt på skel, indkigsgener og øget trafik m.v. De bygherrer, som opkøber og primært bygger dobbelthuse, række- og kædehuse med videresalg for øje, er lige så lidt opmærksomme på ulemperne. 

Der er argumenteret for, at der også skal være huse til mennesker med middelindkomster. Men størrelsen på grunden er ikke en tungt-vejende faktor i salgsprisen på en nyopført ejendom; det er husets størrelse, stand og beliggenhed derimod. Det er derfor ikke den lille grund, der giver familier med middelindkomster, mulighed for huskøb.

Undtagelser ny norm

I Søvang er problemet, at naboers og grundejerforeningens indsigelser ignoreres af Plan og Teknik. Der administreres tilsyneladende efter præcedens – og den er dannet af undtagelsesbestemmelser i byplanvedtægten – og bemærk – ikke af hovedreglen! 

I Byplanvedtægt nr. 4, gældende for området, står beskrevet i §4: »Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700 m2 

Kommunalbestyrelsen (bemærk ikke Plan og Teknik alene) kan dog tillade grundstørrelser ned til 600 m2 for fritliggende huse, og 300 m2 pr. bolig ved rækkehuse. Det skal bemærkes, at der står skrevet »kan« og ikke »skal«. Trods dette ser vi tydelige indikationer på, at undtagelsesbestemmelserne nu er blevet normen.

Beboerne i Søvang tilflytter typisk på grund af naturværdierne. Det er et grønt område med plads til børn, naturoplevelser ved vand, skov og marker samt privatliv i haverne. Ulemperne i form af langt til butikker og mangelfuld offentlig transport er i vid udstrækning accepteret som den bekostning, det har, hvis man ønsker at bosætte sig i området. 

Vi er glade for vores kvarter, men vi kan og vil ikke acceptere den konstante forringelse af de kvaliteter, vi sætter højt, og som er grunden til, at vi flyttede hertil. Det ændrer ikke på, at vi ser alle beboere i Søvang – uanset boligform – som gode naboer. Men ikke mere byfortætning. Tak!

En ny kommuneplan skal snart i høring. I denne foreslås endnu mindre grundstørrelser. Det kan og vil vi ikke acceptere. 

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt ønsket om, at den nuværende regel med fritliggende grunde på minimum 700 m2 bevares, og at der ikke gives tilladelse til dobbelt-, række- eller kædehuse. 

Stop nu med de drypvise forringelser af Søvang!

Med venlig hilsen
Niels B. Ulrich
Søvej 11
På vegne af Søvang Grundejerforeningens bestyrelse

Vi har modtaget: Kystbeskyttelse

Peter Læssøe, Annette Nyvang og Ann Harnek, liste T, har indsendt et debatindlæg om finansieringen af kystsikringen.

Vi har modtaget – svar til René Bomholt: Liste T’s høringstraditioner

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har skrevet et debatsvar til René Bomholt fra liste T.

Vi har modtaget: Klub Dragørs fremtid

Per Eltong har indsendt et debatindlæg hvor han forsvarer Klub Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk