Information om udbringning af Dragør Nyt

Gennem 60 år er Dragør Nyt blevet bragt til postkasserne hos borgerne i Dragør med det danske postvæsen – i de seneste år under navnet PostNord. Igennem årtier har det været et privilegie at nyde godt af den service, de mange lokale bude gennem tiden har leveret – og vi vil gerne sige tak herfor.

De seneste år har der desværre været en del uregelmæssigheder forbundet med udbringningen, medens PostNord har kæmpet med at definere sin rolle i fremtiden. Tidligere i år kom man frem til, at man hos PostNord ikke længere vil uddele hverken ugeaviser eller andre adresseløse forsendelser, hvorfor Dragør Nyt fra og med denne uge – uge 43 i 2017 – fremover vil blive omdelt med FK  Distribution.

Fra redaktionen skal lyde en meget stor tak til alle vore trofaste læsere og annoncører for den tålmodighed, der er udvist særlig gennem det seneste år. Mange har fulgt vores opfordringer til at oplyse om både positive og negative oplevelser med omdelingen, og det har hjulpet os til at gøre det muligt på egen hånd at afbøde problemerne i videst muligt omfang.

Dragør Nyt er en privat ejet, uafhængig lokalavis, der drives helt uden nogen form for offentlig støtte – og uden vore meget engagerede læsere og trofaste annoncører, ingen Dragør Nyt. Så atter en gang tak for opbakningen – og samtidig skal der lyde en opfordring til borgerne i Dragør om at støtte op om det lokale erhvervsliv. Naturligvis vil vi i særlig grad opfordre til at anvende de mange håndværkere, butikker, ejendomsmæglere, restauratører og mange flere, hvis annoncer man kan finde her i avisen.

At Dragør Nyt fremover bliver uddelt via FK Distribution betyder, at avisen nu som udgangspunkt vil komme i postkasserne tirsdag eller onsdag eftermiddag. Vi vil i den forbindelse opfordre til, at omtale af og annoncer for arrangementer, begivenheder og andet, der finder sted tirsdage eller onsdage, så vidt muligt sendes til os, så de kan komme med i avisen ugen før, de finder sted.

Al begyndelse er som bekendt svær, og medens vi selvfølgelig håber, at alt kommer til at gå rigtig godt med den nye distribution, så vil vi fortsat rigtig gerne høre fra jer, hvis der opstår problemer med leveringen af avisen. 

Med venlig hilsen
Helle Rybner, redaktør


Nye deadlines

I forbindelse med skiftet af distributør har vi fået kortere frister i forhold til produktionen af avisen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2019 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk