Henrik Løwenheim ­Kjærsvold-Niclasen.
Henrik Løwenheim ­Kjærsvold-Niclasen.

Vi har modtaget:

Inklusionsområdet – Dragørs skoler

I Dragør Kommune har man valgt en strategi om at inkludere flere børn med særlige behov. 

Jeg skrev i mit læserbrev »Skolerne i Dragør, hvor godt står det til?« (læs debatindlægget her, red.), at det kun kan lykkes til alle elevers bedste, hvis man sikrer den nødvendige økonomi til at understøtte denne strategi. Derfor glæder det mig også, at man i den nye budgetaftale for næste år for første gang i rigtig mange år ikke har nogen besparelser på skoleområdet. 

Hvad endnu bedre er, at man ovenikøbet har valgt at tilføre en mio. kr. ekstra til specialundervisning og øvrige indsatser til sårbare børn på vores egne skoler. Man har ligeledes besluttet at tilføre 1,25 mio. kr. i 2023 og årene fremover.

Som medlem af Nordstrandskolens Skolebestyrelse og far til tre børn på 4, 7 og 10 år ser jeg selvfølgelig utrolig positivt på denne udvikling – især fordi vi igennem de sidste mange år har oplevet en voldsom besparelse på skoleområdet. Men når det kommer til specialområdet, så må vi altså ikke glemme, at noget af den økonomi som man nu tilføjer specialområdet, den kommer reelt fra en økonomisk optimeringsøvelse, hvor man har besluttet, at man vil fastholde eller hjemtage flere af kommunens børn med særlige behov, så de fremover skal have den nødvendige støtte og undervisning på Dragørs skoler. 

Al forskning viser, at hvis kommunerne er i stand til at løse de nødvendige opgaver til elevernes bedste, så er det på alle måder bedst for barnet, at det modtager undervisning blandt sine venner i sin by. Men som jeg nævnte i indledningen af dette læserbrev, så kan det kun lykkes til alle elevers bedste, hvis man sikrer den nødvendige økonomi til at understøtte denne strategi og beslutning. 

Vi skal sikre, at vi har de nødvendige ressourcer og kompetencer. Her har jeg fortsat nogle bekymringer, hvilket hovedsageligt skyldes to årsager:

  • I det oprindelige budget-oplæg fra forvaltningen, der ønskede man at tilføre 1,9 mio. kr. til specialundervisning og øvrige indsatser til sårbare børn – ikke kun 1 mio. kr.
  • Det er ikke afklaret endnu, hvor mange af de cirka 40 børn, som lige nu modtager undervisning uden for kommunens grænser, som skal hjemtages. Jeg er derfor oprindelig bekymret for, at Dragør Kommune havner i en situation, hvor man hjemtager X antal elever for at spare Y antal kr., uden man får tilført den nødvendige økonomi. 

Lige nu er der ingen, der kan oplyse mig, om det korrekte økonomiske grundlag til at lykkes med denne øvelse. Er det 1 mio. kr. eller 1,9 mio. kr., som man oprindelig lagde op til, eller et helt tredje beløb? Jeg savner en tydelig gennemarbejdet handlingsplan fra kommunernes side.

Status og ønsker for fremtiden

Inklusionsområdet har i den grad min store interesse. Jeg har igennem de sidste mange måneder haft mulighed for at sætte mig endnu mere ind i området. Jeg har blandt andet haft mange konstruktive og positive samtaler med forældre, elever og speciallærere. 

Det er mit klare indtryk, at inklusionsområdet fylder en del på alle tre skoler. Inklusionspædagogerne og skole-ledelserne er meget observante på de børn, som har brug for støtte i løbet af skoledagen, og vigtigst af alt, det er mit indtryk, de handler på det og søger de midler, som de kan opnå i forbindelse med visitationerne. Men om det er nok, er desværre en anden sag.

Et gennemgående tema hos de forældre, jeg har haft samtaler med, er, at de grundlæggende har et positivt indtryk af skolelederne, speciallærerne og skolepsykologerne – men at de i den grad savner forståelse, støtte og hjælp fra kommunens side. 

Det skærer i mit hjerte, når en familie kan fortælle mig, at de har haft seks forskellige sagsbehandlere på 30 måneder. Det skal vi kunne gøre bedre. 

Desværre er der også de historier, hvor forældrene og lærerne har en oplevelse af, at kommunens beslutning og afgørelse om det enkelte barn minder mere om eksklusionsopgaver af enkelte elever eller elevgrupper, end om en inklusionsopgave, der skal forsøge at gøre dagen bedre. Sagt på en anden måde det handler mere om, at resten af klassen skal have ro til undervisningen, hvorfor man derfor vælger en løsning som reel set minder om en opbevaring af eleven med særlige udfordringer uden for klassen – hvilket i mine øjne er den helt gale vej at gå. Inklusionsbørn skal være i klassen sammen med deres klassekammerater. Man kan ikke inkludere ved at ekskludere, og derfor skal vi sikre de nødvendige ressourcer.

Jeg vil derfor arbejde for, at dette område kommer højt op på dagsorden i det kommende skoleudvalg.

Jeg vil arbejde for, at vi får nedsat en specialenhed i kommunen, hvor den nødvendige ekspertise er til stede og kan varetage hele specialområdet på alle tre skoler. Denne skal være en slags kørende super-enhed med langsigtede planer og værdigrundlag – og med en bred økonomisk ramme til at få løst de nødvendige opgaver.

Med venlig hilsen
Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen
Kandidat til KV21 for Venstre

Vi har modtaget: Godt nytår Dragør!

Den socialdemokratiske gruppe i Drag­ør Kommunalbestyrelse kommer i dette læserindlæg med en nytårshilsen til læserne. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør SeniorBo – hvad nu?

Niels Strange og Nina Nørgaard fra Dragør SeniorBo har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Vandsituationen i Dragør

Morten Dreyer (O), bestyrelsesmedlem af HOFOR, har indsendt et debatindlæg om udfordringerne med rent drikkevand i kommunen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk