Anne Funk.
Anne Funk.

Vi har modtaget:

Institutionspladser

Lad os få lidt fakta ind i den hede debat om institutionspladser

Da vi for tre år siden skulle udarbejde budget, blev det besluttet at tilpasse udbud og efterspørgsel på institutionsområdet. 

De penge, vi har at gøre godt med, skal naturligvis formidles bedst muligt. Vi foretog derfor nogle sammenlægninger og lukkede blandt andet institutionen på Høgevænget. Det gjorde vi, fordi vi havde en overkapacitet på området. Ingen kommune kan tillade sig at bruge penge på overkapacitet og tomme pladser på noget område.

Nu tre år senere er børnetallet steget i Dragør. Så nu står vi i en ny situation, der skal handles på. Vi har derfor også tilført området 4,5 mio. kr. ekstra i det tekniske budget til ekstra-normeringer (varme hænder), så det er tilpasset de ekstra børn, der er kommet eller er på vej.

Overholder vi så pladsgarantien? Og hvilke tiltag er der taget?

Indtil nu overholder vi vores pladsgaranti. Der er ikke nogen børn her i Dragør, der ikke har fået tilbudt plads indenfor garantien. Men vi kan se ind i en potentiel udfordring, hvis stigningen i børnefødsler fortsætter. 

Hvad har vi så gjort? 

  • Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har besluttet at lukke ventelisten for udefrakommende børn (børn fra andre kommuner) fra 0–6-årsalderen i en periode på seks måneder 
  • Der er allerede oprettet ekstrapladser i Børnehuset Sølyst og med mulighed for flere, hvis det bliver aktuelt 
  • Og fra starten af januar er der også ekstrapladser på »Nord«, som er det område, der p.t. er mest presset 
  • Inden for de næste 1–2 måneder tiltræder flere dagplejere. 

Så på kort sigt er der ingen problemer. Og vi overstiger på ingen måde heller den bygningsmæssige kapacitet i henhold til lovgivningen. 

Der holdes skarpt øje med børnetallet. Om det er stadig stigende, eller om det falder igen, som prognosen siger. Til dette er der indført nye processer, således at medarbejdere fra dagtilbudsområdet, medarbejdere med kompetencer ift. befolkningsprognosen og medarbejdere fra sundhedsplejen, der registrerer og besøger nyfødte børn, mødes fast for at følge udviklingen i børnetal tæt og sammenholde dem med befolkningsprognoserne for at sikre, at det rigtige datagrundlag er til stede i forbindelse med beslutninger om at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. 

Lige nu siger befolkningsprognosen for Dragør, at antallet af 0–2-årige ventes at stige med 3% i 2022 – men ventes derefter frem mod 2031 at falde med samlet 6% under udgangspunktet i 2021.Antallet af 3–5-årige forventes at stige med 4% frem mod 2025, hvorefter antallet falder til 1% under udgangspunktet i 2021.

Skulle det vise sig, at vi på sigt har yderligere behov for flere pladser, er vi også godt i gang med at drøfte flere tiltag. Blandt andet børnehavegrupper med fokus på ude liv. 

Dansk Folkeparti følger udviklingen tæt og er klar til at handle yderligere. For i Dragør er vores fantastiske institutioner og medarbejdere naturligvis klar til at tage imod nye børn. 

Med venlige hilsner
Anne Funk
Kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti og medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Vi har modtaget: Byrådet har kastet håndklædet i ringen

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har indsendt et debatindlæg om tilladelser og kontrakter med caféerne...

Vi har modtaget: Badebroernes slaraffenland

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om planerne om etablering på badebroer langs strandene i Dragør. Læs...

Vi har modtaget: Mere uddannet personale

Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe, alle Konservative medlemmer af BFKU og kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk