Vi har modtaget:

Kommunalvalget nærmer sig med faretruende hast

Når man færdes på veje og gader, føler man, at det er rigtig festligt og hyggeligt med alle de farvestrålende plakater med skønne portrætter af de mange aspiranter til de 15 poster i vor lille kommunes regering.

Der mange af dem med oprigtig vilje til at gøre tingene godt og fornuftigt – men der er også enkelte, der jager de fede udvalgsposter uden særlig vilje til at gøre en kvalificeret indsats.

Nogle prøver at tage æren for positive beslutninger uden at have ydet større indsats derfor. Andre arbejder seriøst med opgaverne. Dem bør vi støtte. 

I dag har kommunen behov for en kommunalpolitik uden luftkasteller og en seriøs indsats for en stabil økonomi. Der må arbejdes for en god løsning på de kommende hovedopgaver, nemlig kystsikring og havnens fremtidige udformning. Her ligger der betydelige økonomiske udfordringer. Etablering af ældre- og ungdomsboliger er et par andre opgaver, der skal løses.

Det eneste, vi som almindelige borgere kan udrette, er at sætte vort kryds ved den person, som enten har udrettet noget godt eller har vist interesse for en stabil fremtid uden slinger i valsen.

Gud bevare Dragør.

Med venlig hilsen
Palle Christoffersen
Drogdensvej 29

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk