Omsorgscenteret Enggården. Arkivfoto: Thomas Mose.
Omsorgscenteret Enggården. Arkivfoto: Thomas Mose.

Længere ventetid

Ventetiden på en plejehjemsplads på Enggården steg i 2020

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget blev på deres møde sidste mandag, den 8. februar, orienteret om, at der er kommet en stigning i ventetiden til en plads på Omsorgscenteret Enggården.

Orienteringen fra forvaltningen sker på baggrund af en analyse om kommunens fremtidige plejebehov, der blev fremlagt for udvalget i august måned 2017. Ved opfølgningen et år senere blev det besluttet, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget halvårligt skulle modtage en statusrapportering på plejeboligkapaciteten.

Flere plejeboliger

Omsorgscenteret Enggården har i 2020 haft 99 permanente plejeboliger – fordelt på 95 etrumsboliger samt fire torumsboliger – de såkaldte ægtefælleboliger. Fra årsskiftet er denne kapacitet øget med fem ekstra boliger. Dette er sket ved at omdanne pladser til midlertidig ophold til permanente boliger.

Sidste år har der i alt været 43 borgere med plejeboliggaranti skrevet op på ventelisten. Det er færre, end det var i 2019, hvor der var 52 på listen. Det lavere antal betyder dog ikke, at ventetiden er blevet kortere. Sidste år var den gennemsnitlige ventetid nemlig 39 dage, imod de 31 dage man måtte vente i 2019. Også pladsgarantien på otte uger blev overskredet flere gange sidste år. 13 gange i 2020 lykkedes det ikke at skaffe en plejebolig indenfor de otte uger, som loven foreskriver. Året forinden skete det otte gange.

Forvaltningen forklarer, at overskridelserne af pladsgarantien skyldes, at udskiftningen i boligerne ikke sker med konstant hastighed – der er perioder med flere ledige boliger og perioder med færre.

Ud over borgerne med pladsgaranti er der syv borgere uden pladsgaranti på ventelisten. Det kan for eksempel være borgere, der allerede har plads i en plejebolig, men som ønsker at bo i en bestemt afdeling eller lignende. Også her er ventetiden steget – endda voldsomt. Der var sidste år gennemsnitligt 75 dages ventetid på en plads, hvorimod man kun ventede 35 dage i 2019, hvor der var fire borgere på ventelisten.

Belægningsprocenten af plejeboliger faldt en anelse fra 95,4% i 2019 til 94,9% året efter.

Forvaltningen forventer, at de fem nye plejeboliger vil kunne hjælpe, således at både den gennemsnitlige ventetid og overskridelserne af pladsgarantien vil falde fremadrettet. Og deres konklusion er, at behovet for plejeboliger fortsat vil kunne håndteres indenfor Enggårdens rammer.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk