Vi har modtaget:

Liste T’s politik for livet som ældre 

Vi nyder og yder i fællesskab

»Det er trygt og godt at blive gammel i Dragør« – det er liste T’s vision for livet som ældre i vores kommune.

Det gælder for de af os, der er lidt op i årene, som for alle andre borgere, at vi både skal nyde og yde. Det giver glæde i livet. Vi skal ikke enten det ene eller det andet, men begge dele. Og det er det, som liste T’s ældrepolitik går ud på at understøtte. 

Liste T ser vores ældre borgere som en aktiv del af kommunens liv. 

En stor del af de organiserede, frivillige aktiviteter i kommunen drives af ældre frivillige med afsæt i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården: Vi synger i kor. Vi besøger hinanden via besøgstjenesten. Vi (især mænd) lærer at lave herlig mad og arbejder i værkstederne med store maskiner. Vi (mest kvinder) arbejder med håndarbejde, mens vi snakker og vender tidens varme emner. Nogle lærer om det nyeste inden for it eller fremmede sprog. Og nogle organiserer rejser og teater-oplevelser for os andre.

Mange ældre er frivillige på museerne, i biografen, i integrationsnetværker for vores nye medborgere og i sportsaktiviteter – med og uden rollator. 

Kort sagt: Rigtig mange ældre nyder at yde – ligesom vi nyder glæden ved at modtage varme og hjælp og underholdning fra andre aktive Dragør-borgere og fra kommunen.

Men vi skal huske, at frivillige netop er frivillige. Hvis rammerne ikke er i orden, risikerer vi, at de frivillige siger farvel og tak. 

Her har kommunen en særlig opgave med at sikre ordentlige rammer, som det netop sker med Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården, hvor kommunen betaler huslejen. Foreningen Aktivitetshusets Venner sørger for indkøb af træningsmaskiver og materialer til de kreative aktiviteter m.v.

Kommunen har også en særlig opgave med at sikre hjemmehjælp til borgere, der har brug for hjælp til praktiske opgaver. Der er vigtigt for liste T, at hjælpen er fleksibel og tilpasset borgernes behov. 

Hjælpen skal også have fokus på at hjælpe borgerne til så vidt muligt at være selvhjulpne. For at være sikre på, at ydelserne matcher det, borgerne efterspørger, er det nødvendigt, at vi opdaterer ydelseskataloget. 

I liste T tror vi, at det vil styrke hjemmeplejen, hvis den bliver mindre topstyret – eller med andre ord, at vi kommer tilbage til selvstyrende teams, som vi havde engang i 1990’erne. Vi tror, det vil give mere arbejdsglæde for medarbejderne og dermed større tilfredshed for borgerne, der modtager hjælpen.

På vores plejehjem på Enggården ser vi mulighed for at omdanne flere rum fra midlertidige boliger til egentlige plejeboliger. 

Indtil der bliver brug for disse ekstra plejeboliger til Dragør-borgere, ønsker vi dem udlejet til udenbys borgere. Det vil styrke økonomien og give mulighed for, at Dragør-borgere kan få deres plejekrævende pårørende lidt tættere på. 

Vi har personalemæssige udfordringer på Enggården og i hjemmeplejen. Det gælder ikke kun i Dragør, men i mange af landets kommuner. Dem vil vi søge at imødegå med en aktiv indsats for fastholdelse samt udvikling af personalet og en personalepolitik, der afspejler vores tillid til Dragør Kommunes dygtige og engagerede medarbejdere. Det skal være forbundet med stolthed og arbejdsglæde at arbejde i ældreplejen i Dragør.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe, Annette Nyvang, Ebbe Kyrø og Ann Harnek
Kommunalbestyrelses-medlemmer for liste T
Kristine Bak
Formand for
Tværpolitisk Forening (liste T)

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Kulturhus Dragør – stop

Bent Mütze og Kurt Hansen har på vegne af den tidligere arbejdsgruppe Kulturhus Dragør indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk