Vi har modtaget:

Man skal være stærk i troen ...

... men glem ikke at bevare realismen

I sidste nummer af Dragør Nyt havde Socialdemokratiets borgmesterkandidat Nicolaj Riber et indlæg, hvor han rejste kritik af Konservatives bekymring for at hjemtage sociale opgaver til Dragør, som Tårnby tidligere havde haft ansvaret for (læs Nicolaj Ribers indlæg her, red.). 

I indlægget skriver Nicolaj Riber, at man skal have troen på kommunen, og at han som udvalgsformand for det sociale område og ældreområdet uden problemer mener, at kommunen kan løfte opgaverne til gavn for Dragør. 

I mit indlæg ugen forinden plæderede jeg netop for de meget omfattende opgaver, der stiller store krav til faglige kompetencer og ledelse, og som selv store kommuner har udfordringer med at løfte. Og derfor var min bekymring for den sociale indsats i Dragør stor.

Udfordringer bekræftet

Samtidig med, at vi som politikere behandlede sagen om hjemtagelse af de specialiserede sociale opgaver, fik kommunen forelagt andre sager på det sociale område. For eksempel kan nævnes en gennemgang af vores sociale ydelsesservice. Her fremgår det blandt andet fra direktionens egen sagsfremstilling og revisionsrapport, at der har været store problemer med at behandle sagerne korrekt – man har ikke fået indhentet de refusioner, som kommunen er berettiget til, og samtidig er der et stort kompetenceefterslæb, hvilket giver dårligere sagsbehandling for borgerne.

Oversat kan man sige, at vi som kommune på ingen måde har haft styr på det sociale område, og den politiske styring har ikke været tilstrækkelig. 

Flere gange har såvel vores plejehjem som hjemmepleje modtaget påbud og anmærkninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Senest i 2020 fik Dragør Kommune et alvorligt påbud fra styrelsen om fejl og mangler i medicinhåndtering og journalgivning. Dengang blev der lovet, at genopretning ville finde sted, og i denne måned behandler vi så et nyt tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Konklusionen fra styrelsen lyder nu, at »... der fortsat var fejl i målepunkter vedr. medicinhåndtering og journalføring, hvorfor styrelsen samlet set vurderer, at påbuddet ikke var efterlevet. Vi finder på denne baggrund ikke grundlag for at ophæve påbuddet ...«

Tro versus realisme

Der er tydelig forskel på opfattelsen af de udfordringer, der er imellem undertegnede og Nicolaj Riber. 

Mens store kommuner har svært ved at løfte sociale opgaver, og vi som lille kommune har meget kritiske rapporter på almindelige, ordinære driftsopgaver, er Konservative af den overbevisning, at tiden ikke er til at tage flere svære opgaver ind i kommunen. Lad os fastholde disse i Tårnby, som i højere grad har størrelse og faglige kompetencer til i bedre omfang at løfte opgaverne. 

Nicolaj Riber negligerer denne tilgang og skriver blot, at vi skal have troen på os selv – en udmelding, der kommer, mens Nicolaj Riber selv er formand for Social- og Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og har det politiske ansvar. Så mens vi både har alvorlige udfordringer på de sociale ydelser og i over et år ikke har formået at rette op på medicinhåndteringen, vælger Socialdemokratiet at melde ud, at vi blot skal have troen på os selv. 

Jeg synes, det kalder på, at vi holder spejlet op for os selv, ser indad, og at vi sætter alle sejl til for at løse vores nuværende opgaver – og ikke tager flere svære opgaver ind i kommunen, som Nicolaj Riber ønsker.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Spidskandidat
Medlem af kommunalbestyrelsen
Konservative

Vi har modtaget: Byrådet har kastet håndklædet i ringen

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har indsendt et debatindlæg om tilladelser og kontrakter med caféerne...

Vi har modtaget: Badebroernes slaraffenland

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om planerne om etablering på badebroer langs strandene i Dragør. Læs...

Vi har modtaget: Mere uddannet personale

Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe, alle Konservative medlemmer af BFKU og kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk