Muligvis dyrere busdrift

På grund af coronarestriktioner er der potentielt større udgifter til busdrift i vente

De seneste år har man, hvis man har benyttet busser til at komme rundt, kunnet opleve mange forsinkelser. Efter Nyt Bynet trådte i kraft i oktober sidste år, var der nemlig særligt mange forsinkelser på de linjer, der betjener Dragør. Movia foretog dog i december måned sidste år ændringer i køreplanerne og har derved på linje 250S skabt en mere robust køreplan. 

Efter planen skulle Movia rapportere om resultatet af omlægningerne til By-, Erhvervs- og Planudvalget i april måned i år, men coronasituationen umuligjorde denne opfølgning. Dog blev By-, Erhvervs- og Planudvalget tirsdag den 5. maj orienteret om de forløbelige resultater af justeringen af Nyt Bynet samt om mulige økonomiske udfordringer i fremtiden.

Meldingerne fra Movia til Dragør Kommunes forvaltning viser, at linje 250S’ nye køreplan ser ud til at have afhjulpet problemerne med forsinkelser. De tilsvarende problemer på linje 33 er forbedret, efter at Kongelundsvej og Skovvej er blevet genåbnet. Der har ikke været nævneværdige problemer på linje 35, som gennem hele perioden har kørt tilfredsstillende.

Der har været højere udgifter til busdriften. Det er endnu uvist, hvem der skal dække disse udgifter. Foto: TorbenStender.
Der har været højere udgifter til busdriften. Det er endnu uvist, hvem der skal dække disse udgifter. Foto: TorbenStender.

Nye udfordringer

Efter det generelle fald i trafik og myndighedernes anbefaling om at undgå offentlig transport i myldretiden er busforsinkelserne nærmest helt forsvundet. Passagertrykket forsvandt nærmest også med myndighedernes restriktioner. I en periode fra den 30. marts frem til påske (to uger) indførte Movia en særlig køreplan med færre afgange på de tre linjer, der betjener Drag-ør, for at tilpasse busdriften med efterspørgslen.

Forsamlingsforbuddet på ti personer og to meters afstand gælder ikke i busser, tog og metroer. Men efter instruks fra Transportministeriet fyldes busserne kun halvt op for derved at sikre god plads imellem kunderne. Normalt er der plads til 70–80 personer i en almindelig bus, mens der i de store ledbusser såsom linjerne 2A og 5C samt lokaltogene kan være 120 personer per bus eller togvogn.

Der er desuden indført en række forholdsregler, herunder ekstra grundig rengøring af især stopknapper og holdestænger, så kunderne trygt og på sundhedsforsvarlig vis benytte de offentlige transportmidler. 

Den største økonomiske udfordring for Movia er lige nu det markante fald i billetindtægter, som det faldende passagerantal har medført. Samtidig med at transportselskaberne har måttet indsætte flere busser for at sikre, at passagerene holder afstand, giver den særlige køreplan med færre afgange ikke besparelser i en grad, der kan dække de højere udgifter. Og derudover medfører også den ekstra rengøring større omkostninger.

Det er endnu uvist, hvilke økonomiske konsekvenser coronarestriktionerne beløber sig til. Movia er i dialog med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Transportministeriet, hvor de blandt andet forsøger at afklare, i hvilket omfang operatører og vognmænd er omfattet af de økonomiske hjælpepakker.

Movia har på nuværende tilpunkt ikke mulighed for at opgøre fordelingen af tabet imellem kommuner og regioner.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk