Nye forhandlinger om værftsgrund

Arbejdet med et kulturhus på den gamle værftsgrund på Dragør Havn stoppes

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet (A), Konservative (C), Sydamagerlisten (L) og Venstre (V) besluttede torsdag den 28. april at optage forhandlinger med samtlige partier i kommunalbestyrelsen om anvendelse af den gamle værftsgrund på Drag-ør Havn. Samtidigt stoppes arbejdet med et kulturhus på havnen.

Det er særligt arbejdsgruppens Kulturhus Dragørs mangel på tilstrækkelig finansiering af kulturhuset, der danner grundlaget til det ændringsforslag, som A, C og V fremsatte.

»For lidt over et år siden fik arbejdsgruppen et tilsagn til, at hvis de kunne finde finansieringen til et kulturhus, ville kommunen udleje grunden til gruppen. Det blev præciseret fra alle partier i kommunalbestyrelsen, da vi fik en midtvejsstatus, at en opførelse af kulturhuset er uden økonomisk tilskud fra kommunen. Gruppen har lavet et godt stykke arbejde, men har ikke kunnet finde finansiering,« fortæller borgmester Kenneth Gøtterup til Dragør Nyt. 

»Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Sydamagerlisten har besluttet, at der nu skal optages forhandlinger med alle partier om fremtidig anvendelse af både det vestlige byggefelt og bådeværftsgrunden,« fortsætter borgmesteren.

Forurening 

I arbejdsgruppen Kulturhus Dragørs redegørelse til kommunalbestyrelsen fremgår det, at gruppen har gang i en dialog med Realdania og Spare-kassen Sjællands Fonden om støtte til projektet. Et videre samarbejde er blandt andet betinget af et mere formaliseret samarbejde med Dragør Kommune, og at kommunen medvirker økonomisk til projektet. 

Fondene forventer samtidig, at kommunen stiller en forureningsfri grund til rådighed for projektet. 

Forvaltningen oplyser, at kommunen endnu ikke er kommet videre med arbejdet med oprensningen. Metoden, hvorved forureningen skal fjernes (oprensning eller indkapsling), afhænger af, hvad grunden skal bruges til. Der er derfor heller ikke lavet et overslag over omkostningerne ved oprensning af forureningen.

Utilfredshed hos liste T

Inden A, C og V-ændringsforslag blev vedtaget, fremsatte Flemming Blønd (L) et ændringsforslag. Der var dog ikke opbakning til forslaget om, at bebyggelse eller anvendelse af værftsgrunden skal sendes i licitation – enten som køb eller via en 50 år lang udlejning af grunden. Ingen af de 14 andre medlemmer i kommunalbestyrelsen stemte for Sydamagerlistens forslag.

Som det eneste parti i kommunalbestyrelsen stemte liste T nej til at begynde nye forhandlinger om anvendelsen af den gamle værftsgrund. Samtidig fik T’erne ført en udtalelse til protokol. Den lød: 

»Liste T beklager, at kommunalbestyrelsen ikke giver kulturhusprojektet på værftsgrunden et økonomisk grundlag, herunder at grunden bliver værdisat, så arbejdet med at skaffe fondsstøtte kunne være fortsat.«

De nye forhandlinger om anvendelsen af den gamle værftsgrund begynder snart.

»Jeg indkalder til forhandlinger, allerede i maj måned,« oplyser borgmester Kenneth Gøtterup.

TM

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk