Vi har modtaget:

Prisen for den nye affaldsordning

Så kom der beløb på, hvad den nye affaldsordning kommer til at koste. De økonomiske konsekvenser for omlægningen er på 4,5 mio. kr. årligt for Dragør. 

Tirsdag den 5. oktober blev sagen behandlet i By-, Erhvervs- og Planudvalget. Her blev det anbefalet at videresende sagen til behandling i økonomiudvalget for derefter endelig at finde vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 28. oktober. 

Ordningen er en beslutning fra regeringen og folketinget, som vi nu skal føre ud i livet i Dragør – altså en bunden opgave, hvor der kun er mulighed for mindre ændringer.

Affaldsområdet er et »hvil-i-sig-selv-område«. Det vil sige, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Derfor tror jeg ikke, at der i den videre behandling vil fremkomme de store ændringer inden endelig vedtagelse den 28. oktober.

På kommunens hjemmeside kan man i detaljer læse om ekstraomkostningerne for den nye ordning. For et almindeligt hus med egen have vil stigningen være på 1.160 kr. årligt – altså noget mere end det den socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin oplyste, at prisen ville være – nemlig cirka 55 kr. For grundejerforeninger, som bliver nødt til at oprette fælles affaldsøer (Dragør gamle by og rækkehuse m.fl.) afhænger stigningen af, hvordan disse indrettes. Disse affaldsøer er omkostninger, der kommer oven i den generelle stigning, som skal betales af grundejerforeningerne.

Selvom de fleste af os sikkert gerne vil gøre noget for miljøet, så synes jeg, det er en kraftig stigning og en noget upraktisk ordning, som vi borgere nu skal forholde os til. 

Oveni denne ekstraudgift oplever vi samtidig generelle stigninger på mange varer i samfundet (dagligvarer, el og gas), så livet er bare blevet dyrere at leve.

Flere kommuner har derfor også klaget over ovennævnte forhold – blandt andet set i betragtning af, at der sikkert inden for nogle år kommer løsninger, hvor det meste affald kan sorteres bedre og dermed afbrændes eller genbruges hos for eksempel Amager Ressource Center (tidligere Amagerforbrændingen) i stedet for denne nye affaldsordning. 

En noget mere fornuftig og mere pragmatisk ordning efterlyses i fremtiden.

Med venlig hilsen
Per Faldborg Olesen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Venstre Dragør

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Kulturhus Dragør – stop

Bent Mütze og Kurt Hansen har på vegne af den tidligere arbejdsgruppe Kulturhus Dragør indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk