Vi har modtaget:

Reelle normeringer i Dragørs institutioner

5,1 og 10,4 – nej, der er ikke tale om gennemsnitstemperaturer, karaktergennemsnit eller hvor meget vandstanden stiger i Dragør i fremtiden – der er tale om Dragørs reelle normeringer i henholdsvis kommunale vuggestuer og børnehaver.

Før kommunalvalget sendte #Hvorerderenvoksen Amager en aktindsigt til Dragør Kommune, hvor vi bad om de nødvendige tal til at udregne de reelle normeringer i Dragør.

Dialogen skal tættere på børnenes virkelighed, og det mener vi, at vi kommer med reelle normeringer.

Vores udregninger skal ses som en faktabaseret oplysningskampagne til både politikere og forældre. Vi ønsker dialog og handling lokalt i Dragør, for at minimumsnormeringer 1:3/1:6 bliver i børnehøjde.

Kommunens reelle normeringer

Vores undersøgelse viser, at Dragør Kommunes reelle normeringer er 5,1 vuggestuebørn pr. voksen og 10,4 børnehavebørn pr. voksen.

Dette står i stor kontrast til de papirsnormeringer, som Danmarks Statistik udregner, og som Dragør Kommune aktuelt benytter sig af.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viste papirs-normeringer på 1:3,1 og 1:6,1, hvilket slet ikke er det billede, som børn, forældre og ansatte møder i de kommunale institutioner.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunens reelle normeringstal i børnehaverne på 10,4 til en vis grad er et udtryk for, at man i en periode frem til 23. december har ansat fire pædagogvikarer fra et privat vikarbureau. Når disse udløber ved juletid, vil der være endnu færre voksne til at tage sig af de store børnegrupper. Er det sådan, at vi skal starte 2022?

Flere udfordringer end normeringer

I Dragør er det ikke kun vores reelle normeringer, som presser institutionerne. Med lukningen af institutioner i 2019 gjorde kommunen institutionsområdet særdeles sårbart, og vi står i dag med overfyldte institutioner, hvor der ikke er plads til børnene.

Faktisk har Dragør i en periode ikke engang overholdt pasningsgarantien.

Ud over normeringer og overfyldte institutioner har Dragør en tredje udfordring i de kommunale institutioner.

Pædagogandelen nærmer sig med hastige skridt 40%, og hvis man trak den tid, som lederne ikke er sammen med børnene fra pædagogandelen, så ville vi allerede være et godt stykke under 40%.

Minimumsnormeringer på institutionsniveau

Det er helt afgørende for os, at vi ser på normeringerne på institutionsniveau. Minimumsnormeringer skal nemlig gælde alle børn.

Lige nu tager kommunen udgangspunkt i et samlet tal, men hvis man går ned på institutionsniveau, så er der nogle ret markante forskelle på normeringerne.

Eksempelvis har den kommunale institution med den bedste normering i vuggestuerne pr. 1. november 2021 et reelt normeringstal på 4,8, hvorimod den vuggestue med den højeste havde et normeringstal på 5,9 – altså kun 0,1 fra den normering, som man anbefaler for børnehaver.

Hvis man ser på de enkelte kommunale børnehaver pr. 1. november 2021, så ligger den bedste normering på 9,6. Der er i øvrigt kun én børnehave med en normering under 1:10.

Den højeste reelle normering, vi fandt i en enkeltstående børnehave, var 1:11,2.

Vores udregninger viser dermed, at man ikke bare   kan se på et gennemsnit for hele kommunen. Man er nødt til at komme ned på institutionsniveau for reelt at kunne vurdere, hvor man skal sætte ind først.

Regnemetoden

Regnemetoden, som vi har brugt til at udregne de reelle normeringer, kan findes på www.hvorerderenvoksen.dk

Regnemetoden er udviklet i Fredensborg Kommune i et samarbejde mellem kommune, forældre og BUPL Nordsjælland. Selvom det er en skrivebordsøvelse, som er baseret på et øjebliksbillede, så kommer tallene langt tættere på virkeligheden i hver enkelt institution og giver en saglig indgang til dialog om normeringer.

Kort fortalt så er forskellen på Danmarks Statistiks papirsnormeringer og vores reelle normeringer, at vi kun tæller tiden af lederes og pædagogisk personale fratrukket ferie, sygdom, kurser, administrativt arbejde, forældresamtaler og lignende. Køkkenpersonale, gårdmænd og udelukkende administrative medarbejdere tælles ikke med – da der skal gives et mere retvisende billede af tiden, der går til børnene.

Regnemetoden giver altså det reelle billede, som børn, forældre og ansatte møder i deres hverdag i institutionerne.

De tal, vi har modtaget, er pr. 1. november 2021, og Dragør Kommunes administration har leveret nogle rigtig fine svar, som har gjort det muligt at udregne meget præcise tal – tak for det.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunens private institutioner, Eventyrhuset og Dragør Menighedsbørnehave, ikke er omfattet af aktindsigten.

Årligt tilbagevendende undersøgelser

Vi vil årligt anmode kommunen om tallene, så vi kan følge med i udvikling på reelle normeringer og pædagogandel i de kommunale institutioner i Dragør.

Der er blevet givet mange løfter i valgkampen, og nu skal de indfries!

Vi vil meget gerne i dialog med politikere og forældre, men vi håber, at dialogen kan starte med en anerkendelse af de reelle normeringer på institutionsniveau.

Følg med i flere offentliggørelser på vores sociale medier, som I finder under: #Hvorerderenvoksen Amager.

Med venlig hilsen
Martin Wittrup Enggaard
Lokal tovholder
Forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen 

Vi har modtaget: Mere uddannet personale

Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe, alle Konservative medlemmer af BFKU og kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om...

Vi har modtaget: Plads til alle børnehavebørn

Annette Nyvang og Ann Harnek, medlemmer af BFKU for liste T, har indsendt et debatindlæg om corona-årgangene og plads...

Vi har modtaget: Ny bevægelse i Dragør

Martin Wittrup Enggaard, tovholder for forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen, har indsendt et debatindlæg om normeringer i dagsinstitutioner. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk