»Thorvaldsens ankomst og modtagelse paa Kjøbenhavns Rhed den 17. sept. 1838.«
»Thorvaldsens ankomst og modtagelse paa Kjøbenhavns Rhed den 17. sept. 1838.«
Vi har modtaget:

Thorvaldsens ankomst

Den 17. september 1838 – for 182 år siden – kom Thorvaldsen hjem til København fra Rom, hvor han havde levet i 40 år og skabt sig en karriere som sin tids dygtigste skulptør. Med sig havde han tegninger, malerier og skulpturer nok til at fylde et helt museum, og alt det ville han forære Danmark, såfremt de ville bygge et museum, der kunne rumme alle herlighederne. Det ville man gerne, og til alt held havde man en tom garage ved siden af Christiansborg, hvor alle kostbarhederne kunne blive udstillet.

På Københavns Red var der stor modtagelse af den store kunstner, da han om bord på linjeskibet ROTA gled ind og kastede anker, og her fra blev roet i land gennem en jublende mængde af små og store både. Det var en københavnerbegivenhed!

C. W. Eckersberg blev bedt om at udødeliggøre øjeblikket, og han malede det kendte billede: »Thorvaldsens ankomst og modtagelse paa Kjøbenhavns Rhed den 17. sept. 1838.«

Eckersberg var ikke en hr. hvem som helst. Han var professor ved Det Kongelige Akademi for de skjønne Kunster. Han var marinemaler, og han havde sejlet. Når han malede havet, vidste han, at bølger deler sig i en forgrund, en mellemgrund og en baggrund. Han kendte skibene og deres rig. Han kendte joller, galeaser, skonnerter og barkskibe, han kendte stag og vant og mellemstag. Alt, han gengav, var perfekt!

Selvfølgelig har han ikke malet det store billede »on location« den 17. september. Det er malet uger, måneder måske år senere. Hvad ved jeg? 

Eckersberg døde under koleraepidemien i 1853. Så det er vel malet engang i 1840’erne.

Der er noget, der hedder den kunstneriske frihed, og som afgrænsning af Københavns Red kan han se Nordre Mole i Dragør. Der maler han Greisens Pakhus liggende på en mole sammen med Beghuset. Molen har ingen forbindelse til land, men længere ude i Drogden maler han et fort. Hen over himlen maler han en regnbue. 

For at starte med regnbuen, så er det sådan, at synsretningen er mod syd. Regnbuer oplever man med solen i ryggen, så det undrer i hvert fald mig! Lysets brydning går fra rødt til gult til grønt til blåt til indigo. Der hvor der skulle være en blå, maler han en rød stribe.

Tilbage til Nordre Mole. Greisens Pakhus er afbildet fuldstændig, som det så ud fra 1863 til 1949. Problemet er blot, at Eckersberg døde ti år før, pakhuset blev opført. Hvordan har han kunnet male pakhuset så nøjagtigt med de rette proportioner, skorsten og vinduer, tegltag og gulkalket murværk? Og Beghuset med det afvalmede tag? Beghuset er opført i 1857 – fire år efter Eckersbergs død! Beghuset er vist med tegltag og gulkalket murværk. På Eckersbergs tid var huset et bræddeskur.

Fortet, som Eckersberg har placeret i Drogden, kunne godt ligne Middelgrundsfortet, men det er først bygget 40 år efter hans død!

Så hvis man vil forstå Eckersbergs storslåede maleri – er der noget at spekulere over.

En mulig forklaring på denne forvirring kan måske udredes af Historisk Arkiv Dragør ved at granske i bygningernes opførelsesår.

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk