Uddeling til frivillig socialt arbejde

I forbindelse med det seneste møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU), tirsdag den 7. juni, blev der uddelt i alt 80.000 kr. til frivilligt socialt arbejde i Dragør.

En til to gange årligt deler Dragør Kommune ud af de såkaldte §18-midler til foreninger og organisationer, der udfører frivilligt, socialt arbejde – og denne gang havde otte forskellige foreninger eller organisationer søgt om bidrag.

De otte ansøgninger beløb sig til i alt 124.720 kr., og heraf besluttede udvalget i enighed at uddele i alt 80.000 kr. – og støtten gik til alle otte ansøgere.

»Vi kan ganske enkelt ikke anerkende og påskønne det frivillige sociale arbejde for meget. Det er en generøs gave til lokalsamfundet. Derfor er det også vigtigt, at vi støtter op om forskellige frivillige indsatser med en økonomisk håndsrækning. Og det muliggør de her §18-midler til frivilligt socialt arbejde,« siger Nicolaj Bertel Riber, der er formand for SSAU.

Formanden fortæller, at han er meget glad for at have kunnet tilgodese alle. Nogle dog med lidt færre penge, end der er søgt om.

Følgende foreninger og organisationer får del i de uddelte penge: 

Dragørs Aktivitetshus Wiedergården (30.000 kr.), Bedre Psykiatri Amager (10.000 kr.), Besøgstjenesten ved Dragørs Aktivitetshus (4.000 kr.), FitforKids (15.000 kr.), Foreningen Danske Døvblinde (5.000 kr.), Foreningen Den Boligsocial Fond (4.000 kr.), Parkinson Klub Amagerland (7.000 kr.) og Ældre Sagen Tårnby (5.000 kr.).

Ny ansøgningsrunde

SSAU besluttede desuden samtidig at gennemføre endnu en ansøgningsrunde til efteråret.

»Vi skal have pengene ud at arbejde derude – så jeg vil gerne opfordre til at holde øje med kommunens hjemmeside, når vi inviterer til at søge midler til mere frivilligt socialt arbejde – til glæde og gavn for vores borgere,« lyder det fra Nicolaj Bertel Riber.

Der kan igen søges om at få del i §18-puljen til september.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk