Birgitte Jørgensen.
Birgitte Jørgensen.
Vi har modtaget:

Udfordringer i hverdagen

Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med handicap 

Hvis mennesker med handicap skal kunne deltage i samfundet på lige fod med mennesker uden handicap, er det vigtigt løbende at skabe et overblik over de muligheder og barrierer, som mennesker med handicap møder i hverdagen.

Forløbsundersøgelsen SHILD (Survey of Health, Impairment and Living conditions in Denmark) er blevet gennemført hvert fjerde år siden 2012. Formålet er at undersøge levevilkår blandt mennesker med og uden handicap. Undersøgelsen er rekvireret af det daværende Social- og Indenrigsministerium og er finansieret af satspuljemidler.

Undersøgelsen viser, at mennesker med handicap stadig møder udfordringer i hverdagen, både i privatlivet og i samfundslivet.

Ifølge VIVE 2020 (National Analyse for Velfærd) er det især mennesker med større psykiske handicap, der har lav livskvalitet. De har ofte hverken partner eller børn, og de føler sig ofte ensomme. De klarer sig også mindre godt i forhold til uddannelse og arbejde. De bliver hyppigere, end andre mennesker, udsat for vold og oplever i højere grad at blive diskrimineret.

Også mennesker med større fysisk handicap er dårligere stillet, end mennesker uden handicap er – men i mindre udstrækning end mennesker med større psykiske handicap.

Det seneste årti har mennesker med handicap generelt ikke fået bedre levevilkår.

Der er dog enkelte undtagelser. Mennesker med handicap er lidt mere tilfredse med livet, end de var for ti år siden. Desuden er mennesker med handicap kommet tættere på arbejdsmarkedet – udviklingen har især været markant i forhold til fleksjob.

Undersøgelsen viser, at der stadigvæk er et stykke vej igen, før mennesker med handicap kan deltage på helt lige fod i samfundet som mennesker uden handicap. Det er derfor centralt fortsat at følge levevilkår, samfundsdeltagelse og trivsel blandt mennesker med handicap.

Da der ikke eksisterer registerdata over hvem i befolkningen, der har et handicap eller en funktionsnedsættelse, er det nødvendigt at basere undersøgelser af dette på indsamlede spørgeskemadata.

Rapporten VIVE 2020 baserer sig på kvantitative analyser på baggrund af spørgeskemadata fra SHILD 2012, 2016 og 2020. Hver dataindsamling indeholder besvarelser fra omtrent 18.000 respondenter.

Spørgeskemadataene er efterfølgende koblet til registerdata fra Danmarks Statistik om blandt andet uddannelse og beskæftigelse.

Som formand for Parasport Lyngby Handicap Idrætsforening og bestyrelsesmedlem i Dansk Håndcykelklub, der dækker både den brede gruppe og eliteidrætten, og som selv aktiv ved jeg, uanset niveau, hvor vigtigt det er for den enkeltes livskvalitet at kunne dyrke idræt i fællesskaber, som inkluderer alle. Et sådant Dragør for alle vil jeg gerne arbejde for. Fritid og idræt for handicappede i Drag-ør lægger mig på hjerte.

Det er vigtigt i Dragør at have dette fokus for vore borgere med fysiske og psykiske udfordringer. Særlig handicap, som man ikke umiddelbart kan se, kan være en ekstra udfordring.

Nu nærmer sig valget – og det er dit valg – og selvfølgelig gør man sig nogen nøje overvejelser.

Det vigtigste er, at du stemmer – og stemmer på den kandidat, som, du tror, kan repræsentere dig bedst muligt og komme med de bedste løsninger.

På gadeaktion ved SuperBrugsen forleden var det spændende at møde Sydstrandens vælgere og de børn, som jeg har kendt, da de var små, og nu høre, hvor de er henne i livet med hensyn til uddannelse, job, kæreste og måske endda børn.

Vi har boet i Vængerne igennem 23 år, og så kommer der en borger og spørger mig, om jeg ikke er et nyt ansigt her i lokalpolitik – men godt kender mig fra alle de gange, vi har arrangeret weekend-ture, fællesspisninger, forældrefester og ikke mindst de tusind mange gode stunder sammen for vores fælles børn på Skolen ved Vierdiget, dengang den lå der. Så er det, at jeg tænker, hvor dejlig en by vi har – en by, som jeg elsker at bo i, og hvor vores tre voksne børn på nu 27, 23 og 19 år er vokset op – tæt på vand, skov og strand.

Nu vil jeg så gå ind i lokalpolitik for fortsat at bevare Drag-ør som dette selvstændige, dejlige, lille smørhul.

Så betror du mig din stemme, så lover jeg ikke guld og grønne skove – men lover et stålsat fokus på handicap, social- og ældreområdet og kulturen i vores skønne by.

Så når I ser mig på denne fat-bike – så er det ikke løgn. Det er mig. Jeg cykler som regel rundt i gaderne på min racer-håndcykel – men denne her er offroad-udgaven. Vi ses derude.

Jeg går ind for Dragør for alle. Jeg går ind for Dragør som en selvstændig kommune. Jeg støtter de borgernære løsninger. Jeg vil arbejde for handicapkultur samt ældre- og socialområdet.

Med venlig hilsen
Birgitte Jørgensen
Ny kandidat for Venstre ved KV21

Vi har modtaget: Lad os samarbejde om varmeplanlægningen

Liste T's kommunal­bestyrelsesgruppe og liste T’s grønne gruppe har i fællesskab indsendt et debatinlæg og fremtidens varmeforsyning i Dragør....

Vi har modtaget: Dragør er blevet fattigere

Flemming Blønd, kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten, har indsendt et debatindlæg om den kommunale økonomi. Læs mere

Vi har modtaget: Det lysner

Medlem af ­kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten, Flemming Blønd, har indsendt et debatindlæg om den gamle værftsgrund og kulturhus.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk