Panelet af politikere er klar på scenen. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Panelet af politikere er klar på scenen. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Deltagerne stiller spørgsmål og debatterer med politikerne. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Deltagerne stiller spørgsmål og debatterer med politikerne. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.

Valgaften i borgerforeningen

(Opdateret 27/10 kl. 15.45: Der stod i den originale artikel, at Nye Borgerlige støtter en sammenlægning med Tårnby Kommune. Dette er ikke tilfældet og er rettet i artiklen. Dragør Nyt beklager fejlen)

Af Birgit Buddegård

Salen var fyldt, da Dragør Borgerforening mandag aften havde inviteret til valgaften som optakt til kommunalvalget. 

Også på podiet, hvor 10 partier var repræsenteret af deres respektive spidskandidater, var der trængsel. 

De 10 partier var (nævnt i den orden de sad på podiet):
Sydamagerlisten (Flemming Blønd), Ny Borgerlige (Karsten Brædder), Radikale Venstre (Michael Rachlin) Dansk Folkeparti (Morten Dreyer), liste T (Peter Læssøe), Venstre (Helle Barth), Socialdemokratiet (Nicolaj Bertel Riber), Konservative (Kenneth Gøtterup), SF (Kim Grønved) og Anne Grønlund (Anne Grønlund).

Ordstyrer var Ole Thisted – og han styrede slagets gang med fast og retfærdig hånd.Indledningsvis fik politikerne maksimalt tre minutter til at redegøre for, hvorfor krydset skulle sættes ved dem – og tiden blev overholdt – hvorefter man gik over til debat og spørgsmål fra salen.

Hvad fandt borgerne vigtigt i debatten?

Selvstændighed

Spørgsmålet om eventuel sammenlægning med Tårnby Kommune kom til debat foranlediget af blandt andet Sydamagerlisten, der mener, det vil være den bedste løsning fremafrettet. Noget både Radikale Venstre og Anne Grønlund støtter.

Fra salen blev der argumenteret, at det ville give længere vej til børne-institutioner og ældreboliger, og flere fandt gode sider ved den lille kommune, hvor politikere og borgere var tæt på hinanden. 

De øvrige syv opstillingsberettigede partier går ind for fortsat selvstændighed.

Lokalplaner og dispensationer

Overholdelse af lokalplaner i den gamle by – men også i den øvrige del af kommunen – var også et spørgsmål, der optog sindene. 

Mange mener, at kommunen giver for mange dispensationer, og flere politikere gav udtryk for, at lokalplanerne skal overholdes, og at kommunen skal stoppe med at give dispensationer.

Boligpolitik

Der er en mulighed for, at Dragør Kommune får lov at anvende 17 hektar i forbindelse med A. P. Møllers Allé til erhvervsudvikling – ligesom der er en mulighed for, at grænseværdierne for støjzonerne nedsættes, hvilket vil give mulighed for byudvikling i kommunen. Det afgøres på Christiansborg, men har naturligvis sat tanker i gang i Dragør Kommune. 

Seniorboliger er et ønske hos mange, men intet er afgjort – og derfor er der ingen klare svar på, hvad der skal ske.

Ældrepolitik

Et emne, der fik stor opmærksomhed blandt de tilstedeværende i salen, var kommunens ældrepolitik – og ikke mindst forholdene på Omsorgscenteret Enggården.

Det fremgik af mange spørgsmål og kommentarer, at man ikke finder forholdene på Enggården optimale – hverken for beboere eller ansatte – og det var noget, flere politikere tog til sig. Og det handler ikke kun om ledelse og normeringer – men om holdninger og værdier, lød det fra flere sider.

Øvrige emner

UNESCO-udpegning, kulturhus på havnen, forbedret offentlig transport, kystsikring og grøn omstilling var naturligt også emner, der blev taget op – men uden den store debat mellem politikere og sal.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk