Vi har modtaget – svar til René Bomholt:

Liste T’s høringstraditioner

Mine personlige oplevelser med liste T går nok lidt længere tilbage, end de flestes. 

Jeg glemmer aldrig møderne i Økonomi- og Planudvalget, som jeg blev kastet ind i januar 1990. Her oplevede jeg, at en tidligere T-borgmester gennem år ved hvert mandagsmøde kl. 8 demonstrativt op på bordet lagde en uåbnet kuvert med måske 200 A4-sider med dagsorden og bilag med høringssvar. Herefter åbnede han kuverten langsomt – alt imens han brokkede sig over, at borgmester Jørgen Borgstrøm havde afskaffet Gammel Dansk ad libitum under møderne. 

Denne mødekultur fra en afgået T-borgmester har gjort indtryk. Det blev bestyrket, da Birgitte Rinhardt blev borgmester. Med hendes flotte flertal valgte hun ikke at inddrage andre partier i hverken beslutninger eller drøftelser. Alt betydende blev fremlagt på selve møderne med et nagelfast flertal bag sig, hvor der ikke kunne flyttes et komma. Uoplyst enevælde kunne det kaldes.

Det var ret lærerigt at opleve på nært hold.

I Danmark har vi repræsantativt demokrati. Det betyder, at de valgte træffer beslutningerne. De kravler ned i maskinrummet, og i en dialog med embedsmændene træffes beslutninger. 

Høringer af naboer er dog en god skik på det tekniske område, hvis en kommune ændrer på de vilkår, som de nære naboer berøres af. 

Ved en permanent tilladelelse til »Traktørstedet« ville liste T spørge særdeles bredt til naboerne og til nationale, statsstøttede NGO’ere. Derfor min lille provokation med Sønderjysk Hjemstavnsforening (læs indlægget her, red.).

Men liste T ønske om, hvem der skulle høres i sagen, var dog stadig en smule bredt: Fjerkræforeningen Broen, Dragør Søbad, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dragør Bevaringsnævn og grundejere på Strandlinien, Batterivej og Vestgrønningen samt Grundejerforeningen Strandjægervej. Og grundejerne på Vestgrønningen og Strandlinien kan vel næppe anses som værende nærmeste naboer?

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Vi har modtaget: Byrådet har kastet håndklædet i ringen

Morten Dreyer, formand for Dansk Folkeparti i Dragør, har indsendt et debatindlæg om tilladelser og kontrakter med caféerne...

Vi har modtaget: Badebroernes slaraffenland

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om planerne om etablering på badebroer langs strandene i Dragør. Læs...

Vi har modtaget: Mere uddannet personale

Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe, alle Konservative medlemmer af BFKU og kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk