Yderligere åbning af samfundet

Fase 2 af genåbningen af samfundet er i fuld gang, og hverdagen vender langsomt tilbage, omend i en anden form, end før corona. Mandag kunne også de ældste elever komme i skole, det er muligt at komme på biblioteket, også kirkerne slår dørerne op igen, og man kan aflægge besøg på Omsorgscenteret Enggården 

Af Birgit Buddegård

De ældre elever vender tilbage til folkeskolen. Foto: TorbenStender.
De ældre elever vender tilbage til folkeskolen. Foto: TorbenStender.

I mandags kunne eleverne fra 6. til 10. klasse vende tilbage til skolen – noget både skoler og elever har glædet sig til, lyder det fra borgmester Eik Dahl Bidstrup, der har udsendt en opdatering om coronaens indvirkning på Dragør Kommune. Heraf fremgår, at eleverne vil modtage fem timers undervisning dagligt, og der gennemføres derfor ikke længere fjernundervisning, da udgangspunktet for åbningen er, at alle møder fysisk op på skolen. 

Med Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for afstandskravet, der er nedsat til en meter, kan en klasse nu være i ét klasselokale, og som udgangspunkt vil der være én lærer pr. klasse. Undervisningen vil dog stadig være præget af nødundervisning, hvor mest mulig undervisning vil foregå udendørs. Her bistår Dragør Ungdomsskole med at sikre undervisning af en årgang om dagen.

Alle 6. til 10. klasser samt forældre og ansatte er blevet bedt om at se Sundhedsstyrelsens video om håndvask samt en video om tilbagevenden til skolen. Ligeledes vil eleverne gennemføre et forløb med sundhedsplejen om god hygiejne.

Eik Dahl Bidstrup roser skolerne for deres store arbejde med genåbningen og med at sikre, at myndighedernes retningslinjer følges.

Der er lavet en ny organisering af, hvilke klasser, der benytter hvilke indgange, håndvaske og toiletter. Og eleverne møder forskudt af hinanden, ligesom pauser holdes forskudt og i tildelte områder, så ikke for mange elever er sammen på samme tid.

Musikskolen må vente

Dragør Musik- og Kulturskole er ikke en del af genåbningens fase 2 og skal derfor fortsat holde lukket. Det ærgrer personligt borgmesteren, der opfordrer forældre til at gøre, hvad de kan for at holde motivationen oppe hos børn og unge. En del musikskoleelver modtager dog undervisning online.

Nye retningslinjer for dagtilbud

Fase 2 af genåbningen har også medført nye retningslinjer for dagtilbud, der betyder, at man bevæger sig i retning af en mere fleksibel hverdag, hvor organiseringen af små grupper med kun en til to voksne bortfalder. Der vil dog fortsat være en række tiltag for at reducere smitterisikoen, og ændringerne vil ske gradvist, og der arbejdes hårdt på at sikre, at alle kan være trygge. 

Der vil stadig være faste aftaler om aflevering og afhentning, så færrest muligt bevæger sig rundt på institutionen, og faste børnegrupper og opdeling på legepladsen, så børnegrupperne så vidt muligt ikke blandes, fortæller Eik Dahl Bidstrup.

Atter besøg på Omsorgscenteret Enggården

Der er i grunden fortsat nationalt besøgsforbud på plejecentre, men da det er op til den enkelte kommune at forbyde besøgende adgang til plejecentre, kan kommunerne ligeledes beslutte, at besøgsforbuddet ikke gælder på plejecentrets udearealer. Det har Dragør Kommune gjort, og derfor har beboerne på Omsorgscenteret Enggården siden i mandags igen kunnet modtage besøg udenfor. Der er derfor opsat to telte uden for daghjemmet. Besøgene skal være aftalt og koordineret med Enggården på forhånd, og de pårørende har fået direkte besked om, hvordan de skal forholde sig. 

Ligeledes fra i mandags blev daghjemmet gradvist åbnet for de allermest sårbare og for de borgere, hvor ægtefællerne er meget pressede. Det forventes, at omkring 15 borgere vil benytte sig af tilbuddet, der naturligvis sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der er gang i Informationen på Drag­ørs Aktivitetshus. Foto: TorbenStender.
Der er gang i Informationen på Drag­ørs Aktivitetshus. Foto: TorbenStender.

Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården

Også Dragørs Aktivitetshus åbner gradvist – ikke mindst for aktiviteter, der kan foregå udendørs med god afstand og i grupper under ti personer. Det gælder for eksempel damecykling, naturtræning, gågrupper og stavgang. Enkelte grupper vil også gerne mødes indenfor, for eksempel i metalværkstedet, hvor der må være maksimalt to til tre personer, der skal holde afstand og selv spritte af.

Caféen har også åbent igen, og her er lagt afstandsmærker på gulvet, hængt plexiglas foran disken og skabt afstand imellem bordene. Bestikket er pakket i serviet, og der anvendes engangsbægre til kaffe – og man tager ikke imod kontanter.

Kommunen i en coronatid

Borgmesteren gør opmærksom på, at der løbende kommer nye og ændrede retningslinjer, som kommunen naturligvis forholder sig til, men selvom samfundet åbner mere og mere, er kommunen fortsat ikke i normal drift. Borgercentret på Dragør Rådhus er derfor fortsat lukket for personlig betjening – efter forudgående aftale kan der dog åbnes ved særlige, kritiske henvendelser.

Kommunen har i øvrigt nedsat en arbejdsgruppe, der forbereder, hvordan rådhuset på sigt kan åbne på en tryg og forsvarlig måde.

Havnekontoret holder åbent – dog kun med én kunde inde ad gangen. 

Bibliotekerne åbner

Også Dragørs biblioteker slog i mandags igen dørerne op, så brugerne kan få læselysten styret. Og det var populært, lyder det fra biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann, der fortæller, biblioteket har mere end 200 reserveringer klar til afhentning på begge biblioteker. Men besøg på biblioteket sker dog med ændrede retningslinjer på grund af coronavirussen.

Bibliotekerne kan således alene besøges i den betjente åbningstid – og kun for korte besøg – maksimalt 10 minutter – fortæller biblioteket til Dragør Nyt. Der er i princippet kun åbent for at låne og aflevere, men får man lige øje på en bog i reolen, man gerne vil læse, må man gerne tage den. 

Bibliotekerne henstiller til at man orienterer sig på nettet, hvor der også er mange tilbud for lån af bøger. Det vil ikke være muligt at benytte bibliotekernes computere, kopimaskiner eller toiletter, og det er heller ikke muligt at sætte sig for at læse aviser eller tidsskrifter.

Det er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke længere nødvendigt, at udlånt materiale skal i karantæne, før det udlånes igen, men man skal følge de generelle hygiejneråd med håndvask eller sprit. I øvrigt vil det fortsat være muligt at benytte bibliotekernes tilbud om bøger som takeaway. 

Kirkerne åbner

Både Dragør og Store Magleby Kirke åbner igen Kristi himmelfartsdag, torsdag den 21. maj. Retningslinjerne for kirkernes åbning kom først sent søndag aften, så både præster og menighedsråd arbejder i skrivende stund på højtryk med planlægningen.

Sognepræst Jens Bach Pedersen udarbejdede fredag i sidste uge et notat om genåbning ud fra, hvad han forventede ville ske og understreger, at Dragør Kirke har glædet sig. Menighedsrådet afholdt søndag møde – og det gør de igen efter redaktionens slutning – men formand for menighedsrådet, Annette Michelsen, fortæller til Dragør Nyt, at kirken ønsker salmesang under højmessen, hvorfor der skal være fire kvadratmeter per kirkegænger. Det betyder for Dragør Kirke, at der kan være 40 mennesker til stede i kirken med to på hver bænk og hver anden bænk afspærret. 

Højmessen bliver uden altergang og uden kirkekaffe – og i stedet for salmebøger vil kirkegængerne få udleveret et salmeblad, hvor der er trykt nøjagtigt 40 ark, så når der ikke er flere ark, vil der heller ikke blive lukket flere ind, siger menigrådsformanden, da kirken ønsker, at genåbningen sker ud fra et forsigtighedsprincip. 

Konfirmationsforberedelsen vil blive genoptaget, men morgensang, der er en mangeårig tradition i Dragør Kirke, bliver ikke genoptaget i denne omgang. Og pinsegudstjenesten komme ikke til at blive i festligt samvirke med Dragør Gospelkor. Øv, øv, øv! lyder det fra Jens Bach Pedersen.

Trompetmusik i Store Magleby

Store Magleby Kirke er i fuld gang med at gennemgå retningslinjerne, men sognepræst Julie Kaas Buschard, der prædiker Kristi himmelfartsdag, oplyser, at det bliver uden altergang og uden kirkekaffe. Til gengæld vil de gøre det festligt med blandt andet trompetmusik, fortæller hun. Heller ikke i Store Magleby Kirke kan man forestille sig en gudstjeneste uden salmesang, så også her skal der være fire kvadratmeter per kirkegænger – og her vil man ligeledes printe salmeteksterne ud.

Den daglige morgenhilsen fra kirkens tre præster er blevet så populær, at de har besluttet at fortsætte en tid endnu – dog kun mandag til fredag. Og kirkens organist, Erik Kolind, vil sammen med kirkens sangere fejre genåbningen af kirken ved i den kommende tid at lægge morgen- og aftensalmer ud.

Yderligere info:
www.dragoer.dk
www.drabib.dk
www.storemaglebyskole.dk
www.dragoerskole.dk
www.nordstrandskolen.dk
www.dragoerkirke.dk
www.storemaglebykirke.dk 

Også bibliotekerne har slået dørene op. Foto: TorbenStender.
Også bibliotekerne har slået dørene op. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk