Vi har modtaget:

Ældreområdet skal have et løft

Socialdemokratiet vil arbejde for en ældrepleje med færre vikarer og tid til mere nærvær

Mange ældre skal have hjælp op til flere gange om dagen. Der skal være flere kendte ansigter – færre vikarer. Det bør være de samme mennesker som fast kommer i hjemmet. Det skaber ro og tryghed for den enkelte, men sådan er det desværre ikke i dag.

Der skal også være mere tid til opgaverne ude i hjemmene. Tid til at få et godt bad, tid til at der kan blive gjort ordentligt rent – og ikke mindst tid til omsorg, øjenkontakt og nærvær. 

Der skal være tid til det lille ekstra. Det kunne eksempelvis ske via en lokal klippekortsordning, som vi i Socialdemokratiet foreslår i vores valgprogram. Så kan man komme ud i haven, gå en tur eller noget helt tredje. 

Dette må være en af de første opgaver for en ny kommunalbestyrelse. Ældreområdet skal have et reelt løft.

Men det er ikke bare lige til. Det kræver ikke mindst, at vi bliver en bedre og mere attraktiv arbejdsplads for vores sundheds- og omsorgspersonale. Desværre ser vi, at alt for mange medarbejdere forlader kommunen igen, så noget kan uden tvivl blive meget bedre. 

Vi kunne starte med at tale faget op, øge elevoptaget og sikre, at vores faste personale har lyst til at fortsætte i jobbet for eksempel via gode seniorordninger.

Drop private eksperimenter

Socialdemokratiet vil arbejde benhårdt for at skabe en god, tryg kommunal ældrepleje og tilføre de nødvendige ressourcer og de strukturændringer, der skal til. 

Det er vores fokus, det er vores fælles opgave. 

Løsningen findes ikke ved at privatisere. Det må ikke blive en kommunalpolitisk vision, at bare vi privatiserer, så går det hele meget bedre. 

Vores drømme og ambitioner for ældreplejen må og skal være større end det. 

En øget privatisering af ældreplejen kan nemt føre til et A- og B-hold: de, som har råd, og de, som ikke har. En privat ældrepleje vil alt andet lige indebære flere muligheder for tilkøbsordninger og ekstra services.

Det er der som sådan ikke noget galt med, men det kan betyde, at det vil ekskludere en stor del af vores ældre, som ikke har formue eller opsparing.

En øget privatisering vil også medføre risikoen for flere konkurser blandt de private velfærdsleverandører, sådan som vi har set rundt om i landet. Forfærdelige konkurser både på private plejehjem og hos hjemmepleje-leverandører, til stor gene for både ældre, pårørende og medarbejdere. Når en sådan ulykkelig situation opstår, vil det være kommunen, der skal afbøde den uheldige virkning for borgeren.

Sådan skal vores velfærdssamfund ikke være – i hvert fald ikke hvis det står til Socialdemokratiet.

Vores velfærdssamfund er et fællesskab, hvor alle har ret til at blive gamle i gode og trygge rammer og få den nødvendige pleje og omsorg uden at skulle stå med pengene i hånden.

Man taler så tit om generationstyveri. Hvis vi i min generation ikke formår at skabe den bedste ældrepleje for de mennesker, som har knoklet gennem et langt arbejdsliv og lagt grundstenene til vores velfærdssamfund, så er det omvendt generationstyveri – og det kan vi ikke være bekendt. 

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber
Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet og formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Kulturhus Dragør – stop

Bent Mütze og Kurt Hansen har på vegne af den tidligere arbejdsgruppe Kulturhus Dragør indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk