Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Aktiv sommer

Der er fyldt med aktiviteter i vores lille kommune, og der er nye politiske tiltag på vej. 

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt og dermed også en række aktiviteter i byen, som støtter det fællesskab, der er i Dragør, hvor venner og familie kan mødes. 

Allerede i denne uge fejrer vi sankthans med arrangementer rundt om i Dragør. Jeg har selv fornøjelsen at holde båltalen i Søvang.

EU-valget

Onsdag den 1. juni blev der afholdt folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. 

Resultatet i Dragør talte sit tydelige sprog. Vi havde en flot stemmeprocent – hele 72,98% af borgerne stemte. Af dem stemte 74,8% af borgerne ja, og 25,2% stemte nej til fjernelse af EU-forbeholdet. 

Stort pinsestævne 

Dragør Boldklub var traditionen tro vært ved det årlige pinsestævne. Cirka 240 hold fra mange klubber i hovedstadsområdet var repræsenteret. 

Det blev en weekend med fællesskab, kampånd og lysten til at være sammen om en fælles interesse i højsædet – og med lys i de mange børns øjne – et flot arrangement, der kun kan fastholdes, fordi boldklubben er fyldt med engagerede frivillige. 

Som klubformand Søren Houen-Schmidt skriver på boldklubbens hjemmeside: »En ting, der dog ikke har ændret sig, er foreningens positive påvirkning på de mange børn, unge og ældres opvækst og liv. Jeg er sikker på, at de frivillige foreningers virke kan aflæses i kvaliteten af det samfund, de virker i. Og ny forskning fra Syddansk Universitet viser, at unge, der er en aktiv del af en forening/organisation har cirka 75% større sandsynlighed for at have høj mental sundhed sammenlignet med unge, der ikke er medlem af en forening. Mon ikke det er sammen tendens hos børn, voksne og ældre – det vil jeg tro. I mine øjne er det grund nok til at bruge tid og ressourcer i foreningerne. Jeg skylder en stor tak til alle de voksne, der gav den som frivillig op igennem min opvækst, og jeg forsøger nu et give videre via mit engagement i Dragør Boldklub.«

Og netop det at give noget videre er noget, vi alle skal huske på, og er vores foreningers dna.

Bibliotekerne certificeret 

Onsdag den 8. juni fejrede vi, at Dragør Bibliotekerne var blevet certificeret i FN’s verdensmål. 

Biblioteket sætter i deres daglige arbejde særligt fokus på seks af de 17 mål, som er:

 • Mindskning af bibliotekets forbrug 
 • Udvikling af bæredygtige projekter med lokale aktører
 • Skabelse flere fællesskaber
 • Inkludering af børn og unge i bæredygtig udvikling
 • Tilbud for tiltrækning af nye grupper
 • Aktivt fokus på verdensmålene.

Alle mål er omsat til praktisk handlinger og konkrete tiltag. 

Som markering af certificeringen blev der plantet et figentræ i den dejlige bibliotekshave. Og figentræet er netop valgt, fordi det i nogle traditioner var Livets Træ og Kundskabens Træ i Edens Have. 

Figentræet kædes sammen med liv, frugtbarhed og velstand, og på den måde passer det rigtig godt sammen med et bibliotek. For det er her, vi mødes og skaber liv og fællesskaber – læser og bliver klogere og skaber på den måde velstand. 

Figentræet skal vokse og gro, og det kræver vand. En 1.-klasse fra Dragør Skole deltog sammen med mig i vandingen af figentræet, inden de i bibliotekshaven blev undervist af en gæstelærer fra Seerupgaard.

Ny genbrugsplads

Vi har netop indviet vores nye genbrugsplads. 

Amager Ressourcecenter (ARC) har valgt at gøre vores genbrugsplads endnu bedre med mere og bedre plads til trafikafviklingen, flytningen af området til have-affald og et nyt, moderne hus til modtagelse af kemikalier og farligt affald. Alt sammen udført som en del af at styrke affaldspladserne, blandt andet med bedre sortering for øje. 

Vi har nu fået en ny, moderne og effektiv genbrugsplads – med servicemedarbejdere, der har service for øje.

Skaterpark

I sidste valgperiode var der en gruppe af forældre, der gerne vil gøre skaterbanen på havnen lidt større. Det gav vi tilsagn til. 

Sagen har nu været en tur forbi Fredningsnævnet, der har givet tilladelse til, at der må bygges en større bane. 

Nu skal der først laves en lokalplan for området, og så skal forældrene i gang med at indsamle penge til byggeriet.

Tang på havnen

Mange har undret sig over den store bunke tang ved mormorstranden. Det handler om, at vi i løbet af foråret har fjernet tangen fra stranden. 

Planen er generelt at afsætte det til landmænd, der kan brug det til gødning. I denne omgang har vi måttet lade tangen ligge lidt længere tid for afvanding – men tangen vil snart være væk.

Cykelbane

Det er besluttet at etablere cykelbaner på Vestgrønningen for at sikre trafiksikkerheden. 

For bilister, der i dag parkerer på selve vejbanen på Vestgrønningen, vil der blive etableret erstatningspladser på Rønne Allé, hvor der laves skråparkering i begge sider af vejen. Dermed styrker vi både trafiksikkerheden for cyklister samtidig med, at vi ikke får færre parkeringspladser i og omkring byen.

Import af affald til ARC

Som de fleste nok har læst i dagspressen, skal ARC, som Dragør er medejer af, til at importere affald. 

Historien handler ganske kort om, at ARC er bygget som et af de bedste forbrændingsanlæg i Europa. Økonomien er ganske dårligt i anlægget, og i 2027 vil kassen være tom, hvis ikke vi gør noget. 

Det kan kun løses på to måder. Det ene er, at kommunerne skyder flere penge i driften (anses ikke for realistisk) – eller at ARC begynder at importere affald fra øvrige lande. 

At importere kan lyde mærkeligt, men det kan betale sig. Miljømæssigt i forhold til CO2-udledning er det vurderet, at det er forsvarligt at importere. Det vil give en meget solid økonomi, der kan sikre anlæggets fremtid, uden at kommunerne skal skyde flere penge ind. 

De andre fire kommuner, der ejer ARC, har ønsket, at import af affald skal tidsbegrænses til to år. Det har jeg gjort indsigelser imod og foreslået import af affald uden tidsbegrænsning. Det har jeg gjort, fordi en tidsbegrænsning forventes at give vanskeligere muligheder for gode importaftaler for selskabet, end hvis der ikke er begrænsninger. Det står jeg ret alene med, da der er flertal blandt de øvrige ejerkommuner for en tidsbegrænsning.

Lokalplaner

På sidste kommunalbestyrelsesmøde valgte kommunalbestyrelsen at prioritere i de kommende lokalplaner. 

Her har vi valgt at fokusere alle kræfter på det, vi synes, er de vigtigste lokaleplaner. Det er blandt andet: Boligbyggeri på Sdr. Tangvej, erhvervsareal på Nordstranden, bevarende lokalplan om Dragør Gamle By samt kystbeskyttelse.

Det betyder ikke, at andre idéer og lokalpaner ikke prioriteres, men at ovenstående er det, vi går i gang med først.

Politiske opmærksomheder

I konstitueringsaftalen blev der sat fokus på en række områder, som vi skal gøre bedre i kommunen. 

En del af disse punkter har vi skudt i gang i denne måned ved at træffe beslutninger på udvalgsmøderne om den videre proces. Andre punkter besluttes endeligt på kommunal-bestyrelsens møde senere på måneden. 

Det betyder, at forvaltningen nu kan gå i gang med at arbejde med de forskellige processer. Og i løbet af efteråret vil vi fortælle mere om, hvordan arbejdet skrider frem. Men fælles er, at vi glæder os til sætte udviklingen i gang sammen med borgerne. 

De områder, vi nu tager fat på, er blandt andet: 

 • Hvordan får unge mere indflydelse i Dragør?
 • Hvordan kan vi styrke foreningslivet i Dragør og sikre, at det er let for dem at samarbejde med kommunen?
 • Hvordan sikrer vi hurtig sagsbehandling og udlevering af visse hjælpemidler?
 • Hvad er det gode liv og den gode hverdag som ældre på Enggården, og hvordan sikrer vi mere medbestemmelse som ældre, når man modtager hjemmepleje?
 • Når Dragør skal tage sit ansvar for et bedre klima, hvordan kan vi så gøre det i en let omsættelig klimaplan?
 • Udvikling og vedtagelse af en ny lokalplan for det nye erhvervsområde på Dragør Nord.
 • Er vi gode nok til at sikre ordentlig tilgængelighed for handicappede i Dragør?

Torsdag den 30. juni holder kommunalbestyrelsens sit sidste møde inden sommerferien – og allerede primo august starter møderne igen. 

I august kender vi konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Og det kommer vi til at arbejde videre med i efterårets forhandlinger om næste års budget.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk