Andenbehandling gennemført

Andenbehandlingen af Budget 2022–2025 blev efter udsættelse ved sidste kommunalbestyrelsesmøde gennemført i mandags

Kommunalbestyrelsen mødte mandag den 11. oktober op i byrådssalen for at gennemføre andenbehandlingen af Budget 2022–2025 – en behandling, der skulle have været sket på sidste ordinære møde, torsdag den 23. september. 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) kunne søndag den 3. oktober afsløre, at de fire partier havde underskrevet en budgetaftale. 

Konservative stod som det eneste parti i kommunalbestyrelsen uden for aftalen.

Uændret skat

En lang række punkter ved 2.-behandlingen var der enighed om blandt alle medlemmer af kommunalbestyrelsen. 

Det blev blandt andet enstemmigt vedtaget, at udskrivningsprocenten skal forblive på 24,8 procent og kirkeskatten på 0,61 procent, som sidste år. Det samme gør sig gældende med grundskyldspromillen, der blev fastsat til 24,47 promille, samt dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastholdes på henholdsvis 8,5, 8,75 og 12,235 promille i 2022. 

Det står endnu ikke klart, om der kommer takststigning på ungdomsområdet. Priserne herfor beregnes først, når budgettet er vedtaget.

Allerede nu kan man dog se, at det bliver dyre at komme af med sit affald. For et almindelig parcelhus stiger prisen for en 110-liters-sæk 250 kr. pr. år – fra 2.254 kr. til 2.504 kr. næste år.

Uenighed om ændringsforslag

Det eneste punkt blandt de ni afstemningspunkter, hvor der var uenighed, var ved afstemningen om hvilke ændringsforslag, der skulle indarbejdes i budgettet.

Konservative fremsatte et ændringsforslag, som dog ikke fandt opbakning blandt de øvrige partier. De tre C-medlemmer stod alene – de 12 øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte imod.

AOTV havde deres budgetforlig med som ændringsforslag – og ikke overraskende blev forslaget vedtaget af gruppen. Kun de tre fra Konservative stemte imod.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk