Bådudlejning i Dragør Havn

By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tirsdag den 9. marts beslutte, om de vil give den nystartede dragørvirsomhed Wesail tilladelse til at etablere bådudlejning i Dragør Havn.

Wesail har ansøgt om tilladelse til opsætning af tre tømrerflåder på sandtangen, der opdeler havnebassinet – ikke langt fra Dragør Bådelaug og lodsbådsstationen. Firmaets plan er herfra, i perioden 1. maj til 1. oktober 2021, at udleje fire til seks mindre motorbådsjoller til gæster i byen samt til lokale, der ikke har egen båd til rådighed.

I kommuneplanen fremgår det blandt andet, at der på Dragør Havn skal tilgodeses, at havnen er »et alment tilgængeligt fællesareal for hele byen« samt »et spændende og smukt fritidsområde«. Derudover fremgår det af kommuneplanen, at: 

»Det opfyldte areal mellem lystbådehavn og tidligere færgehavn skal være et udviklingsområde for fritids- og erhvervsformål med relation til havnens funktioner.«

Wesail ønsker at bruge den eksisterende gangbro, der allerede ligger på stedet. Dog er gangbroen så nedslidt, at den skal renoveres, inden den kan bruges. 

Hvem skal betale

Dragør Havn har ikke planer om at renovere gangbroen – derfor har Wesail tilbudt selv renovere den del af broen, der går vinkelret ud fra kysten, samt at forlænge gangbroen en lille smule ind på land. 

Wesail oplyser i ansøgningen, at der i første omgang ikke er midler til at renovere den del af gangbroen, der går langs havnebassinet.

De tre tømrerflåder skal ligge på vandet for enden af gangbroen. De vil sammenlagt udgøre et areal på godt 80 m2, hvor selve udlejningsforretningen skal foregå. På den største flåde skal der bygges et mindre kontor, mens de to andre skal fungere som en forlængelse af gangbroen.

I første omgang forventer Wesail at skulle anskaffe fire 14 fodsjoller med 6 hk-motorer. Der er dog mulighed for at anskaffe yderligere to både, så det samlede antal kommer op på seks.

Hvert faretøj vil kunne have seks personer om bord og vil være udstyret med navigationshjælpemidler, der kan forhindre uheld.

Wesail skriver i ansøgningen, at de forventer, at de kommer til at ansætte op til seks deltidsansatte medarbejdere i perioden.

Havneudvikling

Dragør Kommune har igangsat en udvikling af havnen, og det hilser Wesail i deres ansøgning velkommen. 

I ansøgningen gør firmaet også opmærksom på, at de er bevidste om, at den ønskede placering ligger i det område, hvor en del af havneudviklingen kommer til at ske – men de mener ikke, at udlejningsvirksomheden vil komme til at forstyrre. Og de understreger i ansøgningen, at de med deres tømrerflåder er meget mobile og ikke efterlader permanente spor. 

Skulle havneudviklingen af blive forsinket, udtrykker Wesail ønske om muligheden at forlænge aftalen, lige som de håber, at der efter udvikling af havneområdet vil være plads til dem.

Forvaltningen i Dragør Kommune oplyser i deres notat til By-, Erhvervs- og Planudvalget, at kommunen ikke har fast praksis for at tillade byggeri på kommunens ejendomme eller installationer, hvilket kan spænde ben for Wesails planer om at renovere gangbroen.

En af de få gange, kommunen givet tilladelse, er på ejendommen Færgevej 9. Her blev der ifølge forvaltningen givet tilladelse, fordi kommunen havde besluttet ikke selv at vedligeholde ejendommen yderligere, da den på sigt skal rives ned, når helhedsplanen for havnen realiseres.

Forvaltningen betinger en eventuel tilladelse til Wesail med, at den del af gangbroen, der ikke renoveres, vil blive afspærret, og at de bruger egne materialer til reparationerne. Til gengæld skal de ikke betale leje for at anvende broen.

Ud over fast leje for arealet på vandet vil Wesail også skulle betale for strøm.

TM

Placeringen i havnen, hvor Wesail gerne vil udleje både. Foto: TorbenStender.
Placeringen i havnen, hvor Wesail gerne vil udleje både. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk