Ove Lundqvist og Richard Dewing i 1945. Den britiske generalmajor Richard Dewing var fra maj 1945 leder af de allieredes militærmission til Danmark. Han stod for arbejdet med overgangen fra besættelse til mere fredelige tilstande. Dewing besøgte Dragør og fik sig her en sludder med Ove Lundqvist på havnemolen. Både Oves far og farfar havde i besættelsesårene deltaget i de illegale sejladser med flygtninge over sundet til Sverige. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Ove Lundqvist og Richard Dewing i 1945. Den britiske generalmajor Richard Dewing var fra maj 1945 leder af de allieredes militærmission til Danmark. Han stod for arbejdet med overgangen fra besættelse til mere fredelige tilstande. Dewing besøgte Dragør og fik sig her en sludder med Ove Lundqvist på havnemolen. Både Oves far og farfar havde i besættelsesårene deltaget i de illegale sejladser med flygtninge over sundet til Sverige. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.

Befrielsen i billeder

Med et halvt års forsinkelse åbnes dørene for udstilling, der skal markere jubilæumsåret for Danmarks befrielse

På Historisk Arkiv Dragør, Stationsvej 5, bydes nu indenfor til fotoudstillingen »Befrielsen i billeder«. 

Den 5. maj 1945 ophørte fem års tysk besættelse af Danmark, og snart efter kom britiske tropper til landet. En del af dem blev placeret omkring Københavns Lufthavn på Amager. 

Lokale fotografer fandt deres kameraer frem og dokumenterede, hvad der skete omkring dem. 

Der er bevaret over 400 af disse billeder, der især blev taget af Poul Petersen fra Maglebygård i Store Magleby og af lærer på Store Magleby Skole Hans Aa-gaard Hauge. Andre er optaget af Svend Jans og Bertel Møller fra Dragør.

På billederne ses de danske, militære ventegrupper, britiske soldater, afvæbnede tyske soldater og beslaglagte tyske våben samt fly. Man ser også dragørborgere, der vendte hjem fra eksil eller tysk fangenskab, hollandske plejebørn, der kom til Store Magleby efter krigen, og andre scener fra de begivenhedsrige dage i København i maj 1945. Der er endda billeder optaget som farvefotos, hvilket var en sjældenhed dengang. 

Adgang med begrænsning

Historisk Arkiv Dragør markerer Danmarks befrielse med en særudstilling af nogle af de mange billeder. Åbningen af udstillingen skulle have været sket den 5. maj i anledning af 75-års-jubilæet for befrielsen af Danmark, men det lod sig på grund af coronarestriktioner ikke gøre dengang. Nu vover arkivet at byde indenfor til at se udstillingen, men vil dog regulere adgangen, så kun nogle få gæster lukkes ind ad gangen – og der ønskes forståelse for eventuel ventetid ved kø. 

Der er adgang til udstillingen på tirsdage fra kl. 13–17 og på torsdage fra kl. 10–17. Der kan også andre dage være åbnet op for adgangen til udstillingen – i så fald vil der være sat et skilt op herom uden for arkivet. 

Historisk Arkiv Dragør holder »normalt« åbent for offentligheden i samme tidsrum tirsdage og torsdage – dog er adgangskravet her fortsat, at man i forvejen har givet besked om sit ærinde på arkivet.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk