Vi har modtaget:

Børnene – den bedste investering for os alle! 

Både ud fra et humanistisk og økonomisk perspektiv bør Dragørs børn have vores fokus

Det netop vedtagne budget friholder vores børn fra besparelser. I det tekniske budget, udarbejdet af forvaltningen, var der lagt op til en rammebesparelse på 2,5 mio. kr. på skoleområdet. Det fandt jeg, og flere andre, totalt uacceptabelt. Det var derfor en glæde at konstatere, at slutfacit blev 0 kr. i rammebesparelser, men derimod en lille million til efteruddannelse og fortsat investering i skolernes bygningsmasse.

Gennem Den Nye Skolepolitik lægges der fremover megen mere vægt på, at vores skolebørn trives i skolerne. De er jo i virkeligheden »kunderne i butikken«, og selvfølgelig skal de trives! Vi voksne ved det jo godt. Når vi trives på vores arbejdsplads og har en afvekslende dagligdag med interessante udfordringer og søde kollegaer, så er vi også mere motiverede. 

Skolernes »Naturfagsuge« er et godt eksempel på, hvor spændende og innovative skoledagene kan opleves. Det er præcis i dén retning, vi skal bevæge os: Vække børnenes naturlige nysgerrighed og få dem til at stille spørgsmål, undersøge og konkludere. Vi har for længst begyndt bevægelsen væk fra »numse til stol«-pædagogikken, og som lærere har vi tydeligt set, hvornår det er, børnene brænder igennem, og hvornår lysene i deres øjne tændes. 

I vores familie har vi to skolebørn, der aldrig vil slippe for en skoledag – det er jo netop deres sjove og lærerige »arbejdsplads«! 

Læring og dannelse gennem øget trivsel

Set ud fra et humanistisk perspektiv er det ikke svært at blive begejstret. Et entydigt signal blev givet fra politisk side. Hvis vores børn skal lære mest muligt og forberedes maksimalt til fremtidens samfund og nødvendige kompetencer, er det essentielt, at der fokuseres på trivslen, og målet er, at hvert eneste barn skal glæde sig til en hverdag sammen med det dannende og skabende fællesskab, skolen tilbyder. 

I Dragør er vi privilegerede. Vi har fået tre selvstændige, men stærkt samarbejdende skoler – med dygtige skoleledelser. Vi har utrolig engagerede lærere/pædagoger, støttende forældre samt søde og dygtige børn. Vi har en rummelighed, der er ganske unik.

På baggrund af vores demografiske sammensætning og geografiske placering har vi et stort ressourceoverskud, og uanset om børnene har rod i Dragør, Jylland, Norge eller Australien, ser vi tydeligt, at det på ingen måde har en negativ betydning for sammenholdet – snarere tværtimod. 

En attraktiv kommune

Derfor er Dragør Kommune også en kommune, hvor det stadig er meget attraktivt at søge et lærerjob i. Det skal vi virkelig holde fast i.

Vi er, efter tidligere tiders udfordringer på skoleområdet, endeligt nået frem til tre folkeskoler, der er ualmindelig veldrevne, og hvor langt de fleste børn trives umådelig godt. Men det er også helt centralt, at vi både formår at fastholde de dygtige og afholdte lærere, vi allerede har, og samtidig kan tiltrække nye. 

Der er flere faktorer, der gør en skole attraktiv som arbejdsplads. Det kan være faktorer såsom beliggenhed, lønniveau og den demografiske sammensætning i skolens lokalområde. Men også faktorerne medindflydelse, sammensætning af lærer/pædagog-gruppen, skolens pædagogiske retning og den generelle økonomi spiller ofte ind. 

Skal vi bevare Dragør som en attraktiv kommune for såvel børnefamilierne som for pædagoger og lærere, er vi politikere nødt til konstant at have øje for, om vores institutioner og skoler fungerer optimalt.

Den bedste investering  

Dragørs institutioner og skoler skal være med til at tiltrække nye ressourcestærke skatteborgere. Det gør vi allerbedst ved at understøtte det gode børneliv. Forældre bosætter sig meget ofte efter, hvor de mest velfungerende skoler er, viser alle undersøgelser. 

Det er her, at Dragørs gode skoler har den helt store mulighed og evne til at tiltrække nye familier. Men det kræver, at vi fortsat investerer i udviklingen af vores skoler/SFO’er – herunder også ungdomsskolen. Vi må aldrig blot være et middelmådigt »produkt«, man finder så mange andre steder.

Dragør skiller sig på mange positive måder ud i forhold til andre omegnskommuner. Men svigter vi børnene, så taber vi ikke alene på vores humanistiske tilgang til børne- og ungdomslivet, vi taber bestemt også rent samfundsøkonomisk, og så betaler vi alle – ung som gammel – en meget høj pris i sidste ende. Netop derfor er investeringer i skoler og institutioner de bedste investeringer, vi overhovedet kan gøre – investeringer, der vil komme mange gange igen på flere planer.  

Med venlig hilsen
Kim Dupont
Næstformand for Skoleudvalget

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Kulturhus Dragør – stop

Bent Mütze og Kurt Hansen har på vegne af den tidligere arbejdsgruppe Kulturhus Dragør indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk