Vi har modtaget:

Budgetaftale klar

Et godt budget for Dragør, der peger fremad

Vi er – som henholdsvis borgmester for Dragør og formand for Venstre i Dragør – glade for, at budgettet for 2022–2025 er på plads – det er et budget, der bærer kommunen videre. 

Årets budgetproces har været god og konstruktiv, og den er udmundet i en aftale imellem A, O, T og V, hvor alle partier har strakt sig langt for at nå i mål, men stadig kan se egne aftryk i resultatet. 

Vi er ærgerlige over, at det ikke – som sidste år – er hele kommunalbestyrelsen, som står bag budgettet, fordi de Konservative allerede tidligt i processen valgte at trække sig fra budgetforhandlingerne.

Venstre gik ind i forhandlingerne med en række ønsker, som langt hen ad vejen er blevet opfyldt:

  • At fastholde en ansvarlig økonomisk politik – uden skattestigninger
  • Et solidt budget baseret på realistiske forudsætninger i forhold til den økonomiske politik
  • Et bredt budgetforlig
  • At anlægsinvesteringer skal have fokus på forbedring af drift
  • Fokus på effektiviseringer af driften.

Det har været vigtigt for Venstre, at den vedtagne økonomiske politik er overholdt samtidigt med, at de overordnede rammer fra aftalen imellem regeringen og Kommunernes Landsforening er overholdt. 

Med budgettet holdes kommuneskatten uændret, og vi opnår et driftsoverskud på 60 mio. kr. samt en kassebeholdning på minimum 40 mio. kr. i fuld overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik. Det er vigtigt for at sikre stabiliteten, at fastholde et godt serviceniveau og at bevare den kommunale selvstændighed.

Budgetaftalen for 2022–2025 for Dragør Kommune er helt uden rammebesparelser – og med fokus på at levere god service til borgerne på et godt og ansvarligt niveau. Budgetaftalen indeholder tiltag, der vil fremtidssikre Dragør Kommune i forhold til udfordringer i relation til demografi, det specialiserede socialområde, ældreområdet – og ikke mindst beskæftigelsesområdet, som har været hårdt ramt af konsekvenser af coronapandemien.

Der er i budgettet besluttet at igangsætte første fase af havnens udviklingsprojekt, som blandt andet indebærer en oprensning af havnen og etablering af flere bådpladser. Desuden er der i aftalen fokus på prioriteringen af det grønne ved blandt andet at foretage investering i energibesparende tiltag (eksempelvis ESCO på 24 mio. kr.) samt i kyst- og klimasikring.

Alt i alt er det en god og ansvarlig budgetaftale, som sikrer et solidt grundlag for Dragør Kommune for de kommende år. Vi vil gerne rette en tak til Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Tværpolitisk Forening for en konstruktiv forhandling – og til det gode samarbejde med forvaltningen omkring de tekniske spørgsmål til budgettet.

Med venlig hilsen
Helle Barth
Borgmester
Erik Skovgaard Nielsen
Formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Endnu en UNESCO-afhandling

Carsten Olesen har indsendt et debatindlæg om liste T's UNESCO-afhandling. Læs mere

Vi har modtaget: Kommunen er til for dig!

Anne Grønlund (E), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om ældrepleje i Dragør og på Amager.

Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø: Havnen har brug for udviklingen nu

Ebbe Kyrø (T) og Valdemar Bandolowski (T), kandidater til KV21, har indsendt et svar til Søren Hvalsøs debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk