Anne Grønlund.
Anne Grønlund.

Vi har modtaget:

Demokratiet i Dragør Kommune

Er der demokrati i Dragør Kommune? Ja, selvfølgelig er der demokrati i Dragør Kommune, og det er vigtigt, at du bruger din stemme til at præge din fremtid som borger, når du sætter dit kryds til kommunalvalget den 16. november. 

Når det så er sagt, må jeg spørge mig selv, har vi en sund, levende og folkelig demokratisk kultur mellem borgerne og politikerne i kommunen – og her er jeg i stor tvivl om svaret. 

Mange af politikerne i den nuværende kommunalbestyrelse mener, at nærdemokratiet er truet, og at den demokratiske dialog går fløjten, hvis vi bliver fusioneret med Tårnby til Sydamager Kommune. Jeg er af en hel anden opfattelse, måske fordi jeg er født og opvokset i en af landets største kommuner. 

Nærdemokratiet handler naturligvis om at være tilgængelig for borgerne – alle borgere. Men det, jeg oplever i Dragør, er, at de borgere, der råber højst, også er dem, der får samtlige politikeres opmærksomhed. Samtidig bliver de borgere, der har et større behov for opmærksomhed og ordentlige tilbud fra kommunen, helt glemt. 

Det bedste og mest triste eksempel er KV21-valgkampen i Dragør. Her er det lykkes en snæver personkreds at få spørgsmålet om Dragørs gamle by skal være en del af UNESCOs verdensarv som det vigtigste valgtema, der står øverst på dagsorden for borgernes fremtid. 

Det handler altså i mit perspektiv ikke længere om nærdemokrati eller dialog. Det, der er sket til hver valgdebat og valgmøde, er, at samtlige politikere har sagsbehandlet spørgsmålet om UNESCO, mulige seniorboliger eller kystbeskyttelsen og digerne – primært på Nordstranden. Facebookdiskussionerne er rykket ind i demokratiet og er dermed blevet de nuværende kommunalpolitikeres vigtigste dagsorden til KV21.

I mit perspektiv har det intet med demokrati eller den demokratiske samtale at gøre. Tværtimod bliver de sociale medier og valgdebatterne let en form for handlingslammet populisme, hvor de, der råber højest, bliver hørt og får gennemtrumfet deres interesser. Det er hverken et sundt eller levende nærdemokrati.

Hvis det stod til mig, og de mærkesager jeg kæmper for som lokalpolitiker i Drag-ør Kommune, havde vi drøftet – som de vigtigste temaer for borgenes fremtid – det gode liv som familie, hvordan får vi de bedst institutioner, forenings- og fritidsliv i kommunen. Hvordan sikre vi, at beboerne på Omsorgscenteret Enggården har en aktiv og værdig tilværelse, og hvordan får vi løftet de udsatte og sårbare medborgeres trivsel i vores kommune. 

Et af mine svar er, at ved at blive sammenlagt med Tårnby til Sydamager Kommune vil vi kunne få en bedre forvaltning og mere effektiv administration og service. Og i sidste ende vil borgerne opleve at få mere tryghed og bedre tilbud til os alle, der bor i kommunen – en kommune, der er til for borgerne.

Sidst, men ikke mindst undlades det vigtigste tema – nemlig den grønne omstilling og bæredygtige udvikling af vores kommune hos samtlige af de partier, der sidder i Dragør Kommunalbestyrelse i dag. 

Jeg tror på, at demokratiet vil blive styrket ved en sammenlægning til en større kommune. Det skal ikke alene være de få og de stærkeste, der sætter dagsorden for de mange, der ikke har en stemme. 

Vi har kommunalvalg den 16. november, og det er din mulighed for at præge dit lokalsamfund i den retning, du ønsker dig. Jeg vil gerne være din stemme for forandring og forbedring af vores kommune – som en hel og større kommune, der er til for alle!

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Uafhængig kandidat til KV21 for liste Anne Grønlund (E)

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk