Vi har modtaget:

Dragør er blevet fattigere

Røgen fra valgkampen har for længst lagt sig. Men nu begynder realiteterne at melde sig. Dragørs regnskab for 2021 er netop blevet godkendt. 

Regnskabet viser for eksempel, at den tilsyneladende pæne likviditet under valgkampen navnlig skyldtes indefrysning af feriepenge på 40 mio. kr., optagelse af lån på 30 mio. kr. og udskydelse af en række anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. 

I alt var der afsat 18,5 mio. kr. til anlæg- og vedligeholdelse, som ikke blev anvendt. Opgaverne og betalingen for den manglende vedligeholdelse er nu overgivet til den nye kommunalbestyrelse. 

Som en borger udtrykte det under valgkampen: »Vedligeholdelse har politisk set aldrig være særligt sexet.« 

Desværre er det næsten blevet fast praksis, at anlæg og vedligeholdelse hele tiden skubbes til de efterfølgende år. 

Den gale retning

Regnskabet afslører også, at i de fire år den tidligere kommunalbestyrelse sad ved roret, er kommunens egenkapital forringet med 111 mio. kr., og likviditeten pr. borger er forringet med 5.500 kr. For en familie på fire svarer det til cirka 22.000 kr. 

De næste fire år vil på mange måder være »op ad bakke« for den nye kommunalbestyrelse. Ikke alene skal kommunalbestyrelsen evne at vende en udvikling, der år for år har udpint Drag-ør, kommunalstyrelsen skal også kunne håndtere et stadigt større antal ældre borgere med pleje-behov, et stigende børnetal, et stort efterslæb på vedligeholdelses- og anlægskontoen og ikke mindst en kystsikring til knap en mia. kr.

Dyrt at være lille

Dragør er landets mindste landfaste kommune, og da vi ikke er en ø, får vi ikke som andre ø-kommuner et særligt tilskud via den kommunale udligningsordning. Tværtimod skal vi netto betale cirka 90 mio. kr. om året til de såkaldt udsatte kommuner. 

De selvstændige ø-kommuner uden fast forbindelse får blandt andet et særligt ø-tilskud på 46 mio. kr. om året. Desværre regnes Dragør ikke for hverken en ø-kommune eller særligt udsat. 

Havde vi bare fået ø-grundbeløbet på 46 mio. kr. om året, ville vi have en meget større chancer for at overleve som en sund kommune i stadig udvikling.

På lånt tid

Den nye kommunalbestyrelse og borgmester er kommet godt fra start, men kommer til at kæmpe med et optimistisk og urealistisk budget. 

Og som tiden er gået, så må vi nok erkende, at vi efter kommunalreformen i 2007 lever på dispensation og på lånt tid. 

Sydamagerlisten vil loyalt kæmpe for – og medvirke til – at Dragør får fire år mere som selvstændig kommune. Men på langt sigt må vi nok vænne os til tanken om, at vi økonomisk og kompetencemæssigt vil få en  noget nemmere gang på jorden, hvis vi fusionerer med Tårnby og bliver en del af en ny Sydamager Kommune. 

Både for Tårnby og Dragør vil det betyde en større øko  nomisk og faglig robusthed med en kommunestørrelse, der matcher fremtidens udfordringer. 

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, cand.jur.
Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten

Vi har modtaget: Lad os samarbejde om varmeplanlægningen

Liste T's kommunal­bestyrelsesgruppe og liste T’s grønne gruppe har i fællesskab indsendt et debatinlæg og fremtidens varmeforsyning i Dragør....

Vi har modtaget: Ærgerligt, hvis uheldet rammer

Anne Grønlund har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Det lysner

Medlem af ­kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten, Flemming Blønd, har indsendt et debatindlæg om den gamle værftsgrund og kulturhus.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk