Vi har modtaget:

Dragør Havn

Dragør Kommune arbejder i det skjulte med et ingeniørfirma i Randers om et projekt til ombygning af Dragør Havn. 

Dette samarbejde har nu resulteret i et forslag til et projekt, der er kalkuleret til at koste Dragør Kommune 60 mio. kr. plus moms – plus/minus »det løse«.

Ingeniørfirmaet er A1 Consult A/S i Randers, som har en afdeling, der beskæftiger sig med projektering af havneanlæg.

Jeg har haft mulighed for at gennemgå projektforslaget, og jeg må konstatere, at det på ingen punkter løser de problemer, der er i Dragør Havn. 

Der er stadig tre indsejlinger, og sandtangen er gjort dobbelt så stor og omdannet til en parkeringsplads omgivet af en spunsvæg – ligesom dækmolen er forsynet med en spunsvæg i hele sin længde. Foran indsejlingen til Færgehavnen og Gamle Havn er anbragt en bølgebryder, der ændrer besejlingsforholdene til havnen. Og problemerne med tilsanding af indsejlingen til lystbådehavnen er ikke løst.

Sandvandring

Ingeniørfirmaet har foretaget en undersøgelse af dækmolen og er kommet til det resultat, at molen er utæt, og at der sker en sandvandring gennem molen til havnen. Hvilket nødvendiggør nedramning af en spunsvæg for at sikre havnen. Det er illustreret ved et snit, der viser den eksisterende dækmole. Vanddybden uden for molen og vanddybden inden for molen. De to vanddybder er ens – måske lidt mindre på ydersiden.

Forleden dag, da jeg var ude at gå en tur på sandtangen, var vanddybden syd for sandtangen cirka 0–0,5 meter. Vanddybden på dækmolens yderside var 3–4 meter!

Enten skal jeg ikke tro mine egne øjne, eller også baserer ingeniørfirmaet en millionudgift på et fejlskøn.

Sandvandringen gennem dækmolen går fra havnesiden til ydersiden. Det har den gjort de seneste 20 år, jeg har observeret forholdene omkring havnen.

For 20 år siden nåede sandtangen dækmolen. Der var dog yderst en lille vandpyt med en vanddybde på 18 cm. Denne pyt har nu gennem de sidste 20 år udvidet sig til en 3 meter bred rende med en vanddybde på 0–0,5 meter. Alt det løse sand er selvfølgelig vandret gennem dækmolen fra havnesiden til ydersiden, hvor det er blevet ført videre af strømmen.

Ødelæggelse af det særegne miljø

Jeg vil foreslå Dragør Kommune at betale, hvad de skylder A1 Consult A/S for derefter at afbryde ethvert samarbejde med så underlødigt et firma.

Registrering af dækmolen i Drag­ør Havn foretaget af ingeniørfirmaet A1 Consult A/S. Vanddybden inden for molen 1,3 meter. Vanddybden uden for molen 1 meter.
Registrering af dækmolen i Drag­ør Havn foretaget af ingeniørfirmaet A1 Consult A/S. Vanddybden inden for molen 1,3 meter. Vanddybden uden for molen 1 meter.
Registrering af dækmolen i Drag­ør Havn – faktiske forhold af Ole Storgaard. Vanddybden inden for molen 0–0,5 meter. Vanddybden uden for molen 3 meter. Stensætningen gengivet efter øjemål.
Registrering af dækmolen i Drag­ør Havn – faktiske forhold af Ole Storgaard. Vanddybden inden for molen 0–0,5 meter. Vanddybden uden for molen 3 meter. Stensætningen gengivet efter øjemål.

Det resultat Dragør Kommune har opnået ved sit samarbejde med ingeniørfirmaet, der intet kendskab har til strømforholdene omkring Dragør Havn, er en ødelæggelse af det særegne miljø, der er havnens særkende, ved at nedramme spunsvægge og udvide sandtangen til en formidabel parkeringsplads centralt placeret i havnen.

Det er en rigtig ingeniør-løsning uden tanke på arkitektur, historie og miljø.

Det er ikke havnens opgave at skabe plads til parkerede biler – selvom det er med til at løse UNESCO-tilhængernes manglende parkeringspladser.

Ikke de faktiske forhold

Det rådgivende ingeniørfirma, A1 Consult A/S, har ikke foretaget sine forundersøgelser på et professionelt plan.

Med hensyn til dækmolen har man baseret sine beslutninger på nogle snittegninger, der slet ikke er snit i dækmolen. Dette snit har intet med de faktiske forhold at gøre.

Alligevel er det på grundlag af snittet ingeniørfirmaet vælger at foreslå nedramning af en ½ km lang spunsvæg til mere end 13 mio. kr. plus moms og »det løse«.

Spunsvæggen skal angive-ligt forhindre en sandvandring fra Øresund gennem molen til havnen – altså en beskyttelse af havnen. Nu er det således, at sandvandringen bevæger sig fra den modsatte vej fra havnen og ud gennem molen – ikke meget, men dog tilstrækkeligt til, at man har kunnet observere det gennem 20 år.

Derudover indgår der en bølgebryder i projektet til 12,5 mio. kr. plus moms og »det løse«. Det løse er i dette tilfælde udgravning af indsejlingen til Dragør Havn nord og syd for bølgebryderen samt udarbejdelse af nye søkort.

Det positive i denne sammenhæng er, at vi kommer af med den store sten, der ligger nord for den 2. havnevager ved indsejlingen til Dragør Havn.

Vedligeholdelse

Rustne spunsvægge er ikke pæne at se på – de kommer til at præge Dragør Havn. Endvidere skal de vedligeholdes med zinkanoder anbragt af neddykkede frømænd – det hører vel osse med til »det løse«.

Så er der opfyldelsen og udvidelsen af sandtangen. Det er vel noget af det grimmeste og mest meningsløse, man kan foretage sig i en havn.

Det kan godt være, at det på papiret hedder til »oplæg af både«, men virkeligheden i Dragør fordrer parkeringspladser – og sådan vil pladsen være en kærkommen imødekommelse af parkeringsbehovet.

Tilmed skal der opføres en lokumsbygning til mere end 6 mio. kr. plus moms plus det løse. Det løse er her udgiften til fremføring af kloak- og vandledninger til sandtangen.

Skal jeg komme med en sammenfatning af mine betragtninger omkring kommunalbestyrelsens åbenlyse »falden på halen« for rådgiver-firmaets anbefalinger, fatter jeg ingenting.

Jeg forstår ikke rådgiverfirmaets anbefalinger, der helt åbenlyst baserer sig på mangelfulde forundersøgelser. Specificerede registreringer, de har faktureret til Dragør Kommune, uden at de kan aflæses i de beslutninger, ingeniørfirmaet træffer.

Jeg forstår ikke, at ingeniørfirmaet slet ikke registrerer strømforholdene i Dragør Havn.

Jeg forstår ikke, at en samlet kommunalbestyrelse kan forlade sine politiske beslutninger på så mangelfuldt et grundlag.

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

Vi har modtaget: Kulturhus på den gamle værftsgrund? Ja tak!

Kommunalbestyrelsesmedlem Per Faldborg Olesen (V) har indsendt et debatindlæg om kulturhus på værftsgrunden. Læs mere

Vi har modtaget: Ombygning af havnen

Niels Hjorth, bådejer i Dragør Havn, har indsendt et debatindlæg om ombygning af Dragør Havn. Læs mere

Vi har modtaget: Bedre forhold for bådejerne i lystbådehavnen

Morten Dreyer (O), formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget, har indsendt et debatindlæg om havneudviklingen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk