Erik Skovgaard Nielsen.
Erik Skovgaard Nielsen.

Vi har modtaget:

Dragør viser vejen

Den gode udvikling kan fastholdes

I valgkampen fyger det med mange påstande om, at vi i Dragør Kommune klarer meget dårligt i forhold til andre kommuner – både i relation til økonomi og service. 

Det er påstande, som ikke holder vand. For Dragør Kommune klarer sig faktisk særdeles godt i forhold til såvel landsgennemsnittet som Tårnby Kommune.

Serviceramme

Det er vigtigt med fakta, så det er tydeligt for enhver, at Dragør Kommune klarer sig rigtigt godt. Kilden er Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening.

Vi har i Dragør Kommune en folkeskole, som leverer rigtig gode resultater målt på afgangselevernes karaktergennemsnit – faktisk som nummer otte blandt 98 kommuner. Og vores serviceniveau generelt ligger pænt i forhold landets kommuner generelt. 

Dette er alt sammen et resultat af, at vi bruger vores serviceramme fuldt ud. I år er den i alt 705,5 mio. kr., som er det maksimale beløb, der er afsat for Dragør Kommune i aftalen imellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Overskrides denne ramme, kan vi forvente økonomiske sanktioner fra regeringen.

Vi har også en kassebeholdning, der aktuelt er på 85–90 mio. kr. Det er mere end det dobbelte af kommunens økonomiske målsætning på 40 mio. kr., og dertil har vi et stort og stigende overskud på kommunens driftsbudget de kommende år. 

Når jeg som økonom ser på vores kommunale økonomi, kan jeg konkludere, at det ser meget fornuftigt ud. Vi ligger på mange områder nogenlunde i midten, når man sammenligner med landets øvrige kommuner.

De opgaver, vi skal arbejde med i de kommende år – som man også skal i alle landets øvrige kommuner – er en heldigvis større andel af flere ældre borgere, men desværre også flere børn og unge med »ondt i livet«. 

Det bliver en stor udfordring at finde gode løsninger på dette indenfor de økonomiske rammer, vi har – også i Dragør Kommune. Det kræver en klar retning for kommunen og en vilje til at eksekvere på de beslutninger, vi tager i fællesskab og i et bredt sam-arbejde i kommunalbestyrelsen. Det har Venstre leveret hidtil, og det vil vi fortsætte med i den kommende valg-periode med borgmester Helle Barth i spidsen.

Stem derfor på Venstre til valget, så du er med til at sikre, at den gode udvikling kan fortsætte. Stem gerne personligt.

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand og kandidat til KV21 for Venstre i Dragør

DragørLandsgennemsnitTårnby
Ugentlige timer til praktisk hjælp eller personlig pleje (+67 år)5,8 timer5,3 timer5,1 timer
Kommuneskatteprocent24,80%24,97%23,10%
Børnehavebørn pr. voksen6,06,16,4
Driftsbalance 2019–2021 i gennemsnit pr. indbygger2.626 kr.2.626 kr. *1.811 kr.
Anlægsudgifter 2019–2021 i gennemsnit pr. indbygger2.803 kr.2.847 kr. *3.042 kr.
Langfristet gæld ult. 2020 ekskl. ældre­boliger pr. indbygger – men inkl. indefrosne ejendomsskatter14.303 kr. **12.635 kr.3.042 kr.

*Målt som nr. 49 ud af alle 98 kommuner. * *Heraf udgør den overvejende del indefrosne ejendomsskatter og grundskyld, som der er taget pant for i tingbogsbladene for de pågældende boliger. Det indefrosne beløb herfor forventes ultimo 2021 at udgøre cirka 198 mio. kr. – og fratrækkes det beløbet for langfristet gæld, vil denne blive mere end halveret.

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk