Vi har modtaget:

Dragørs plangrundlag bør justeres i den kommende valgperiode

Dragør er i dag reguleret af en række forskellige planer af forskellig valør. Der er lokalplaner og byplansvedtægter, samt andre områder, der »kun« er underlagt byggeloven. Øverst ligger dog kommuneplanen, som på overordnet niveau lægger de store linjer. Den bliver dog revideret hvert fjerde år.

Disse forskellige regler af forskellig alder giver løbende en række merarbejde for kommunens planfolk og dertil lidt forståelsesproblemer for borgerne, om hvad der er deres ret og deres pligt. Enkelte planer er over 50 år gamle og indeholder forældede forordninger – hvilke betyder, at man ved byggeansøgninger skal operere i en række krav, som ikke længere er gældende dansk lov. Det giver naturligt lidt usikkerhed om, hvad gældende lov er, når der skal dispenseres fra forældrede påbud. Og det tager tid.

I coronatiden har Dragør, ligesom de fleste andre kommuner, oplevet et boom i bygge-ønsker fra borgerne, og det har sat den kommunale planafdeling under hårdt pres. Det har betydet forsinkelser –forsinkelser, som netop er begyndt at blive indhentet. 

Bygningsreglementet ændres også nu og da – sidste gang i 2018. I BR18 stilles en lang række nye krav til byggeansøgninger. Og det hjælper heller ikke til en smidig sagsbehandling.

Alt i alt bør det kommende byråd starte en løbende ajourføring af kommunens planer og dertil nye lokalplaner for de områder, der i dag kun reguleres af byggeloven.

Det vil Dansk Folkeparti arbejde for.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Vi stiller det forkerte spørgsmål!

Vi har modtaget: Vi stiller det forkerte spørgsmål! Siden kommunalreformen i 2007, hvor Dragør fik lov til at benytte...

Vi har modtaget: Miljø og Dragør

»Miljøet skal tages alvorligt«, skriver Martin Wood Pedersen (C) i sit debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Dragørs skoler

Ann Harnek (T), medlem af Skoleudvalget, har indsendt et debatindlæg om Dragørs skoler. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk