Vi har modtaget:

Dyr nedrivning

Det vil resultere i store omkostninger til el-omlægning, hvis Café Espersen nedrives

Skal lokalplanens rigide regler om sigtelinjer overholdes, så skal Café Espersen nedrives til grunden. 

Der er dog et lille problem med sagen. I caféens nordvestlige hjørne ligger Dragør Havns center for al strøm. Nedrivning vil koste Dragør Kommune mindst 2 mio. kr. For ved nedrivning skal alle strømkabler omlægges til en ny el-central.

Skal nedrivning bare ske, for at politikerne fra Socialdemokratiet og liste T kan sole sig i, at caféen ikke længere skygger for havudsigten fra Strandlinjen til Øresund? Så vil en kommende el-central – sammen med fiskernes grej på molen, Café Havslapnings udeservering og de kommende serviceskibe fra HOFOR – stadig skygge. Og fjernes alt dette, så vil Østre Mole alligevel skjule for udsigten. Ikke mindst hvis arealet, der i dag rummer Café Espersen, som lokalplanen angiver, skal udlægges som parkeringspladser.

Konstruktivt forslag

Drop de rigide sigtelinjer, trods lokalplanen og lad Café Espersen få en langtidskontrakt, så restauratøren på fornuftig måde kan renovere det gamle Scanlinebilletkontor, så caféen kan fortsætte på sin rustikke og charmerende måde. Måske med lidt bedre toiletforhold.

Café Espersen. Arkivfoto: Thomas Mose.
Café Espersen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Giv samtidig Café Havslapning en langtidskontrakt på de to udeserveringsfelter. Det er i grunden ret oprørende, at han hvert år skal søge om en sæsontilladelse, hvor tømreren i maj skal levere tegninger for terrassen til kommunen for en godkendelse.

På byggefeltet nord for værftet, som lejes af Café Espersen, kan der etableres et produktionskøkken til caféen og et nyt havnekontor. Samtidig spares en dyr og besværlig flytning af hele havnens el-central.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Vi har modtaget: Rigelig mulighed for parkering

Bent Larsen mener, at der kan være mulighed for at udvide parkeringspladsen ved Dragør Havn i henhold til en...

Vi har modtaget: Det lysner

Medlem af ­kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten, Flemming Blønd, har indsendt et debatindlæg om den gamle værftsgrund og kulturhus.

Vi har modtaget: Ja til udstykning og til små, nye huse

Lisbeth Dam Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, har indsendt et debatindlæg om byfortætning. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk