Vi har modtaget:

En god start på livet

At være barn og vokse op i Dragør er fantastisk, og det bekræftes vi også i, ved at rigtig mange unge flytter tilbage til Dragør, når de skal til at etablere sig i voksenlivet. 

Men vi må ikke hvile på laurbærrene som politikere og skal hele tiden sætte fokus på de vilkår, vi yder børn og unge.

Daginstitutioner

Noget af det, der har kendetegnet Dragørs institutioner gennem mange år, og vi som Konservative har kæmpet for, er mere plads pr. barn, end de har i andre kommuner – og et krav om, at 60% af personalet er uddannede pædagoger. 

Desværre ser vi, at dette har skredet i denne valgperiode, og der er blandt andet kommet færre uddannede medarbejdere. Derfor skal vi fastholde de to krav i en kommende valgperiode, og vi skal sikre, at der arbejdes målrettet med det. 

Og når det lykkes, skal vi øge antallet af uddannede medarbejdere. Det er vigtigt, at vi har uddannet pædagogisk personale, der sikrer omsorgen for og udviklingen af børnene – både som enkeltpersoner, men også som gruppe, når de er i daginstitution.

Det frie valg, private institutioner og dagplejen

Det frie valg er vigtigt, og derfor er samspillet imellem private og kommunale institutioner vigtigt. De kan noget forskelligt, men sammen giver de et godt valg til borgerne. 

I Dragør har vi en kommunal dagpleje, som er Danmarks bedste dagpleje. Den giver valget til de familier, der gerne vil have deres børn passet i hjemlige rammer, men med et højt pædagogisk indhold. 

Denne ordning skal vi værne om, og derfor skal vi også fastholde de gode rammer med fælles samlingssted for dagplejen på Engvej – og ikke nedlægge lokalerne, som der er lagt op til i budgettet.

Skolelivet 

Konservative ser gerne, at vi sætter skoleledelser og bestyrelser mere frie. Vi skal ikke detailstyre skolerne fra rådhuset. Vi skal sætte nogle vigtige politiske hjørneflag med tydelige værdier, vi ønsker skal efterleves. 

Skoleledelser og bestyrelser skal så i fællesskab sætte indholdet for, hvordan de vil leve op til værdierne og skolepolitikken. Vi tror på, at vores dygtige ledelser bedst kan udvikle vores skoler. 

For Konservative er det vigtige værdier, at vi har et fokus på fællesskabet og forståelse for hinanden som mennesker, at vi har den nyeste it-understøttelse i undervisningen, samt at der er tilstrækkelige fagkompetencer i alle fag. Desuden at skolerne har et tæt samarbejde med foreninger og virksomheder, der kan bidrage med viden til undervisningen, og at der i uddannelsesrådgivning af unge er lige vægt på boglige såvel som erhvervsfaglige uddannelser. 

Teenageliv – og når man flytter hjemmefra

I det tidligere teenageliv er det vigtigt, at vores idrætsforeninger får muligheder for at udvikle sine foreningstilbud, så det er attraktivt som ung at være med i en forening. 

Noget af den bedste dannelse, man får, er gennem fællesskabet i foreningerne. Vores klubtilbud skal i højere grad være et fleksibelt tilbud, der sammen med de unge udvikler og tilpasser tilbuddene til de unge. 

Vi ser gerne, at vi laver en »kommunalbestyrelse« for de unge i deres startende teenage-liv, hvor de kan få indflydelse på nogle af de midler, vi afsætter til ungetilbud i kommunen. Vi tror på, at de kan og vil tage ansvaret, og de kan finde løsninger, vi som »voksne« politikere ikke kan finde.

Når man forlader folkeskolen, orienterer man sig mod København og uddannelsesinstitutioner uden for byen. Derfor bliver en stor del af fritidslivet også lagt uden for Dragør, hvilket er helt naturligt. Men Dragør skal altid være den trygge base at komme hjem til.

Der er mange debatter om, at vi mangler ungdomsboliger i Dragør. Konservative ser gerne en etablering af ungdomsboliger. Men ingen ved, hvad behovet er, og vi tror, mange unge hellere vil bo uden for Dragør i deres unge år. Derfor foreslår vi, at der bliver lavet en ordentlig undersøgelse af det reelle behov for ungdomsboliger, og at denne undersøgelse danner grundlag for den fremtidige prioritering af ungdomsboliger. 

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat til KV21, Konservative  – medlem af kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Kulturhus Dragør – stop

Bent Mütze og Kurt Hansen har på vegne af den tidligere arbejdsgruppe Kulturhus Dragør indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk