Vi har modtaget:

Endnu bedre forhold for foreningslivet

I den igangværende valgkamp bliver der naturligt rejst en masse idéer og ønsker, som de politiske kandidater skal forholde sig til. Et sådant ønske har vi også til idrætsområdet ved Hollænderhallen, hvor vi nu er gået på vintertid og derfor har samlet alle vores aktiviteter og medlemmer på kunstgræsbanen. 

Det er rigtigt dejligt, at vi i 2013 ved fælles hjælp – kommunen, civilsamfundet, erhvervslivet og fonde – kunne indvie denne kunstgræsbane. Og det har været medvirkende til, at vi har kunnet opretholde et højt aktivitetsniveau hele året. 

Nu er tiden kommet til en udvidelse. Pladsen er simpelthen blevet for trang. 

De seneste år har vi arbejdet med en strategi for at sikre, at fodbold i Dragør er for alle – begge køn, alle aldre og alle niveauer. 

Vi udvikler ikke kun fodboldkundskaber, men også menneskelige kundskaber, og vi gør alt for at udvikle stærke fællesskaber – ikke alene på vores årgange og hold, men også på tværs af klubbens mange årgange. 

Vi er Amagers ældste boldklub, og vi er en stor forening i Dragør Kommune. Foreningsfællesskabet er vores fundament, og vi har en målsætning om, at vi bidrager til, at halvdelen af alle kommunens børn og unge indgår i dette sociale fællesskab hos os – samtidig med at de bliver fysisk og motorisk stimuleret.

Denne målsætning nærmer vi os. Vi har for første gang rundet 1.000 medlemmer, hvilket er en fremgang på mere end 160 medlemmer siden årsskiftet. Målt ift. indbyggertal gør det os til en af de største fodboldklubber i Danmark. Og for første gang har vi mere end 200 piger og kvinder, der spiller fodbold i Dragør Boldklub. 

Det skyldes naturligvis, at vi har en masse engagerede og dygtige trænere og ledere, men også at vores faciliteter hidtil har kunnet understøtte denne vækst. 

Men her i vinter var det svært at fordele træningstider og gøre plads til alle vores medlemmer fra Dragør Boldklub og Dragør Rugby på kunstbanen. Især når vi samtidig skulle sikre, at vores børne- og ungdomsspillere også kunne passe deres sengetider. Det er også svært at få plads til alle de kampe, som vores hold gerne vil spille – her er der »klumpspil« hos baneplanlæggeren. Og i klubhuset, hvor vi heldigvis igen har masser af gang i den sociale del af foreningslivet, er det svært at have omklædningsrum til alle – især nu, hvor vi er så heldige, at antallet af piger og kvinder i klubben stiger og stiger. 

Derfor kære politikere, vi glæder os til at tage dialogen med jer lige efter valget, så vi sammen hurtigt kan finde en løsning. 

Her ligger det lige til højrebenet at omdanne den eksisterende grusbane, der de senere år har været anvendt som byggeplads for svømmehallen, og som nu er oplagringsplads for fibernetkabler. 

Banen skal alligevel genoprettes for at være brugbar igen, og så vil det give mening at gøre det med kunstgræs. 

Vi har siden 2013 selv sparret op, men vores midler gør det desværre ikke alene. Så vi skal have jer med til at prioriteret foreningslivet og understøtte det fantastiske arbejde, som vores trænere og ledere gør. Og vi skal sammen – og på tværs af foreningerne – lave et realiserbart projekt, så vi kan rykke nu, hvor medlemsfremgangen tydeligt viser os, at der er et behov. 

Rigtig god valgkamp – vi ser frem til samarbejdet.

Med venlig hilsen
Søren Houen Schmidt
Formand for Dragør Boldklub

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk