Vi har modtaget:

Dragørværdier – et landskab af skorstene

Folk udefra, der besøger det gamle Dragør, er ofte overraskede over de mange skorstene på husenes tagryg. I vore dage er skorstene jo ofte blevet et overflødigt bygningselement, der er erstattet af grimme aftræksrør andre steder.  

Forklaringen på de mange skorstene er simpel. Der boede mange flere folk i hvert hus i Dragør i gamle dage, end der gør nu. I 1880 boede der således 1.994 personer i Dragørs gamle bydel, og i 1997 boede der til sammenligning 852 personer. 

Udsigt over den gamle by. Foto: Hanne Bendtsen.
Udsigt over den gamle by. Foto: Hanne Bendtsen.

I sejlskibstiden måtte hver familie klare sig med et begrænset boligareal, og loftsetagen blev ikke udnyttet til beboelse. Samtidig var et køkken ved en skorsten nødvendigt til madlavning og som opvarmningskilde. Det er et særligt kendetegn, at Dragørs tage har bevaret så mange skorstene. Det er karakteristisk, at skorstenspiben er opmuret med profilkanter, forneden en fod og foroven en krone. Endvidere at skorstenspiben går lidt indad foroven mod kronen. Foruden denne traditionelle skorsten findes nogle få eksempler på snoede skorstene (blandt andet på Dragør Museum).

Den bevarende lokalplan for den gamle bydel indeholder nærmere anvisning på, hvordan en traditionel skorsten skal udformes. Eksisterende gamle skorstene tilstræbes bevaret og må kun fjernes med kommunalbestyrelsens tilladelse. Grunden er, at skorstenen som bevaringsværdigt træk ved Dragør går tabt, hvis de gamle skorstene forsvinder.

Før renovering af et Dragørhus bør man nøje overveje, om det er muligt at nyindrette sig, så den gamle skorsten indpasses. Mange gange kan man jo leve udmærket med at respektere de gamle forhold. Det kan faktisk give ens hus en speciel individuel charme at bevare den gamle skorsten. Lokalplanen åbner også mulighed for at anvende eksisterende og nye skorstene til diskret ventilation og aftræk.

Et særligt problem med skorstenene er den løbende vedligeholdelse og kalkning. Af hensyn til arbejdssikkerheden for håndværkerne kræves der stillads omkring skorstenen – og pladsforholdene er ofte trange og besværlige. Det kan være en omkostningsfuld affære, og det bevirker, at mange af byens skorstene faktisk ofte trænger til kalkning.

De gamle skorstene udgør altså et værdifuldt element i byens taglandskab, som man bør hæge om som en del af byens historie og oplevelsesrigdom. Forsøg derfor at bevare din gamle skorsten, hvis du skal renovere dit Dragørhus. Det giver en ekstra dimension at leve med historien helt inde i sit private hus! 

Med venlig hilsen
Jan Engell, byplanarkitekt
Magstræde 4

Vi har modtaget: Skampletter i Dragør

Tobias Ameland Maltesen og Torben Juhl Andersen har indsendt et debatindlæg om udvidelsen af Dragør Badehotel, arkitektur og bevaring....

Vi har modtaget: Gabriel Jensens Ferieudflugter

Claus Ehlers har indsend et indlæg, der omhandler Gabriel Jensens Ferieudflugters historie. Læs mere

Vi har modtaget: Detektor-arkæologi

Morten Dreyer foreslår i dette debatindlæg, at museet undersøger markerne omkring Glistrup Gård med deres metaldektor. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk