Fælledvej. Cirka 1944–1945. Drengen på cyklen er Helge Stage Christensen. Gartneriet »Tritoma« ses i baggrunden til venstre, og til højre – bag elmasten – ligger Bachersminde. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Fælledvej. Cirka 1944–1945. Drengen på cyklen er Helge Stage Christensen. Gartneriet »Tritoma« ses i baggrunden til venstre, og til højre – bag elmasten – ligger Bachersminde. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Fælledvej – set fra Møllelodden mod nord. I forgrunden ses Ulspils­vælen. Cirka 1945–1950. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Fælledvej – set fra Møllelodden mod nord. I forgrunden ses Ulspils­vælen. Cirka 1945–1950. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Lokalhistorisk tema – historien bag:

Fælledvej

Fælledvej er vejen, der går fra Store Magleby til byens fælled på det sydvestlige Amager.

I begyndelsen hed vejen Nyvangsvejen, fordi den løb langs med diget, der afgrænsede den ene af Store Maglebys vange – Nyvang. Vejen er også blevet kaldt »Gangen«.

Oprindeligt blev vejen anlagt og vedligeholdt af bønderne i Store Magleby, men i 1868 blev den overtaget af kommunen og udlagt som offentlig vej.

Gården Bachersmindes bygninger blev opført omkring 1872. Tidligere lå gården i Store Magleby landsby, men som en af de første blev den flyttet ud på Fælleden, som det vidtstrakte område sydvest for byen kaldtes. 

Da gården blev bygget, hed ejeren Crilles Petersen Bacher. Han var efterkommer efter en lang række af bønder, der alle bar navnet Bacher, som er et af de karakteristiske slægtsnavne, man stadig finder på Amager.

I 1904 blev Bachersminde overtaget af mælkeforpagter Chresten Hansen, som lod ret store svinestalde opføre på gården.

Serien »Historien bag« bringes i samarbejde med Historisk Arkiv Dragør.

Læs flere historier på lokalarkivets hjemmeside www.dragoerhistorie.dk

Historisk Arkiv Dragør har åbent for publikum tirsdag kl. 13–17 og torsdag kl. 10–17 – eller efter aftale.

Lokalarkivet opfordrer til, at man inden sit besøg giver arkivet besked herom via lokalarkivet@dragoer.dk
Derved vil lokalarkivet have mulighed for forinden at finde materialet, man har interesse for, frem.

Vejarbejde på Fælledvej. Cirka 1920–1930. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Vejarbejde på Fælledvej. Cirka 1920–1930. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Fælledvej anno 2021. Foto: TorbenStender.
Fælledvej anno 2021. Foto: TorbenStender.
Gården Bachersminde, Fælledvej 61. Cirka 1912–1913. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Gården Bachersminde, Fælledvej 61. Cirka 1912–1913. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Fælledvej ses i hele billedets bredde – fra højre til venstre. Under Fælledvej ses det meste af Søvang. 1935. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Fælledvej ses i hele billedets bredde – fra højre til venstre. Under Fælledvej ses det meste af Søvang. 1935. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk