Foredrag

Dragør Museumsforening inviterer onsdag den 28. september kl. 19 til foredrag med forhåndsværende museumsdirektør Niels-Knud Liebgott i Havnepakhuset.

Den hollandske bosætning for 500 år siden var et resultat af Christian 2. invitation til en række hollandske familier om at slå sig ned i Store Magleby. Der har siden udviklet sig en tendens til at sætte lighedstegn mellem Amager og hollænderne, men øen har selvfølgelig haft en lang og meget spændende historie, inden de gæve, grøntsagsdyrkende bønder slog sig ned her. 

Der er således ved flere lejligheder fundet spor af aktiviteter fra både sten-, bronze- og jernalderen – og de to ældste kirker på øen i Tårnby og Store Magleby kan føres tilbage til den ældre middelalder i 1100-årene. 

Vikingetiden har kun sat sig svage spor, og den eneste gravhøj fra denne periode, Petershøj i Maglebylille, blev jævnet med jorden ved anlæggelsen af Københavns Lufthavn. 

Der er heller ikke mange synlige spor af senmiddelalderens store internationale marked, som udfoldede sig i en tohundredårig periode i Dragør, men fra denne tid foreligger der mange skriftlige vidnesbyrd.

Foredraget denne dag omhandler især arkæologien.

Gratis adgang. Se også annoncen for foredraget »Dragør før hollænderne« på side 2.

Niels-Knud Liebgott står midt i udgravning af Stakhaven i 1975. Foto: Dirch Jansen/Historisk Arkiv Dragør.
Niels-Knud Liebgott står midt i udgravning af Stakhaven i 1975. Foto: Dirch Jansen/Historisk Arkiv Dragør.
En såkaldt skægmand, som er en flaske eller dunk, der blev fundet under udgravningerne i Stakhaven i 1975.
En såkaldt skægmand, som er en flaske eller dunk, der blev fundet under udgravningerne i Stakhaven i 1975.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk